Péntekre új én

3464

Azok közül akik a Péntekre új én címre felkapják a fejüket, majd lekapják a könyvet a polcról és hazaviszik, vagyis akik ezt a könyvet elolvassák, azok az emberek túlnyomórészt éreznek magukban szükséget a változásra. Kevin Leman ismét olyat ígér, ami nehezen hihető. (Korábbi igéretei új gyerekre, majd új férjre vonatkoztak.)

Hogy négy nap leforgása alatt megváltoztassuk a személyiségünket valóban hihetetlen vállakozásnak tűnik. Istennek persze elegendő idő lenne sokkal kevesebb is, de ha a csodáért meg akarunk küzdeni, akkor bizonyára több időre lesz szükségünk ahhoz, hogy gyökeres változásokat eszközöljünk a személyiségünkben. Az Úr életünk végéig formál minket az Ő képére, hogy mindinkább hasonlatossá váljunk hozzá. Ebben a munkában persze nagy mértékben számít a mi elszántságunkra, kitartásunkra és tettrekészségünkre. Abban a folyamatban, amelyet a személyiség fejlődésének nevezünk valóban nyújthat segítséget Kevin Leman legújabb könyve.

Vidám, könnyed hangvétele és kedves humora olvasmányossá teszi az írást és könnyen érthetővé a szakirodalmi vonatkozásokat. Naivitás lenne azt gondolni, hogy a könyv elolvasását követően négy alvás után egy új én-re ébredünk, de az kétségkívül igaz, hogy a könyvben foglalt módszertant követve felismerhetjük magunkban a változásra, a változtatásra elszánt én-t. Ez az új én annyiban bizonyára különbözik majd a négy nappal korábbitól, hogy fel lesz vértezve a változáshoz szükséges eszközökkel és technikákkal. Birtokában lesz egy olyan új stratégiának amellyel képessé lesz változtatni a működésképtelen viselkedésmintáin.

Motivált lesz a fejlődését akadályozó gondolkodási folyamatainak lebontásában és egy újfajta látásmód kialakításában. Tisztában lesz azzal, hogy az emberi karakterek közül melyik csoportba tartozik. (Az erről szóló fejezet kifejezetten örömére szolgálhat a kutyabarát olvasónak, mivel a szerző kutyafajtákat jellemezve mutatja be az alapvető személyiségtípusokat. Amelyek persze sohasem tisztán jelennek meg az emberben, hanem keverve.) Ismereteket szerez arról, hogy a születési sorrend a családban miként befolyásolja személyiségének fejlődését. Leleplezi a téves gondolatait, feltérképezi a saját szeretetnyelvét. Péntekre gyakorlati tanácsok birtokában mondhatni, hogy sajátmaga terapeutájává válik.

Leman szórakoztatóan informáló stílusával képes hatni a merev énszerkezetre, amelyet úgy lazít fel, hogy az egyén alkalmassá válhat arra, hogy személyisége fejlődésének magasabb szintjére küzdje magát.