Kétéves előkészítő munka után több hazai keresztény szervezet, a Harmat Kiadó, a Magyar Bibliatársulat, a Kálvin Kiadó, az Ifjúságépítők és a Fiatalok Krisztusért Alapítvány összefogásával Magyarországon is megjelent az angol nyelvterületen a 2019-es Év Bibliájának választott, kimondottan a fiatal olvasókat célzó Biblia neked.

A rendhagyó interaktív kiadás eredeti változata angol fejlesztés nyomán, több mint ezer fiatal körében végzett felmérés eredményének felhasználásával jött létre. A hazánkban a Magyar Bibliatársulat revideált új fordításának szövegével megjelent kötet kreatív dizájnelemeket, rövid tematikus összefoglalókat, QR-kódokat, videólinkeket, letölthető piktogramokat, felkészültséghez alkalmazkodó olvasási terveket és számos, a megértést és elmélyülést segítő online és offline segédanyagot is tartalmaz. A bibliaolvasás új megközelítésének és a nyomtatott forma online felülethez való kapcsolásának köszönhetően a kötetnek Kárpát-medence-szerte fontos szerepe lehet az ifjúság körében az evangélium terjesztésében, az új típusú ifjúsági bibliaoktatásban.

Kétnapos országos online ifjúságivezető-képző konferencia keretén belül mutatták be hivatalosan is azt az elsősorban a 13–18 éves fiatal felnőtt korosztály számára készült, hazánkban egyedülálló interaktív kiadványt, amely angol nyelvterületen elnyerte a 2019-es Év Bibliája címet.

A Biblia neked – amelynek eredeti, díjnyertes változata angol fejlesztés nyomán, több mint ezer fiatal véleményének felhasználásával jött létrehazánkban a revideált új fordítás (RÚF 2014) szövegével készült, és a kiegészítő szövegek fordítása során a bibliahűség mellett kiemelt figyelmet kapott a felekezetköziség is. A kötet a kreatív és interaktív megközelítés révén aktívabb bevonódással is segíteni kívánja a fiatalokat a Biblia megértésében és a bibliai üzenetekben való elmélyülésben. Ennek eszközei többek között a bibliai könyvek elején a fiatalok olvasási szokásaihoz igazodó, megértést segítő bevezetők, bibliaolvasási tervek, kérdések, az adott korban való elhelyezést segítő idővonalak, valamint fontos információk a nehezebben érthető témákról. A jegyzeteléshez és rajzoláshoz alkalmas kreatív felületekkel is rendelkező kötetben több száz interaktív, elgondolkodtató feladat is található, amelyekkel a gyakorlatba is átültethetők az olvasottak.

– A Bibliában Jézus Krisztus életéről négy „célcsoportnak” négy eltérő megközelítésű evangélium található, ezért ne csodálkozzunk azon, hogy kétezer évvel később még inkább szükség van arra, hogy a teljesen más platformokon aktív fiatalok számára egyedi és sajátos megközelítésben tudjuk közel hozni a Szentírás üzenetét – mondta el a kötet megjelenése és az összefogás jelentősége kapcsán dr. Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója. Mint fogalmazott: a koronavírus-világjárvány miatti bizonytalan élethelyzet, valamint a közelgő húsvét üzenete sok kérdést vet fel a fiatalokban is. Bár a bibliaolvasás „könyvhöz kötött”, az újfajta megközelítés és az online tartalommal való integrálás segítheti a fiatal generációt a Bibliában való jobb elmélyülésben, a válaszok megtalálásában.

A kiadványhoz kapcsolódó honlapon az újszerű bibliatanulmányozáshoz segítséget nyújtó, szabadon letölthető digitális segédanyagok – például a csoportos ifjúsági munkában is használható kreatív eszközök, a közösségimédia-élményre asszociáló kivágható piktogramok, poszterek – is elérhetők. Valamint QR-kódokkal is behívható, változatos témákat feldolgozó rövid videók is segítenek a Szentírás mai életben való alkalmazásában, vagy olyan aktuális problémák feldolgozásában, mint például az aggodalom és a szorongás, az önbántalmazás, a fájdalom és szenvedés vagy akár a bölcs döntéshozatal. Ezeket a hazai kiadáshoz magyar fiatalok közreműködésével forgatták újra a készítők.

– Minden egyházi kiadó számára komoly feladat, hogy az ifjúságot meg tudja szólítani. Ez a projekt nemzetközi szinten is fiataloktól indult ki, és a hazai összefogásban is kulcsszerepe van a fiataloknak, akik sajátjuknak érezve a kiadványt tervezetten beépítik ezt az ifjúsági munkába. Ezért is különösen örömteli, hogy részt vehettünk a projektben, a mi bibliai szövegünkkel jelent meg ez az ifjúsági Biblia – mondta Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára. Mint kiemelte: mivel ez a korcsoport inkább a digitális területre fókuszál, így nagyon fontos számukra, hogy a kiadványokban, amelyeket a kezükbe vesznek, legyen valami szokatlan, kreatív, ami ebben a kötetben rendhagyó módon valósult meg. Bár a Biblia neked elsődleges olvasóközönsége a már templomba járó vagy hívő családból származó fiatalok köréből kerül majd ki, de a kiegészítő tartalmak miatt a fiatalok jóval szélesebb rétegéhez is eljuthat.

A kiadásban részt vállaló szervezetek a Biblia neked magyar nyelvű megjelenésétől azt várják, hogy az újszerű megközelítésnek és a nyomtatott forma online platformhoz való kapcsolásának köszönhetően a kötetnek Kárpát-medence-szerte fontos szerepe lesz az ifjúság körében az evangélium terjesztésében, az új típusú ifjúsági bibliaoktatásban.

Egyéb információk: www.biblia-neked.hu


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!