Közfoglalkoztatási program a Katica Családok Átmeneti Otthonában

4023

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy alapította, az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Katica Családok Átmeneti Otthona – a szegények és rászorulók megsegítése érdekében vállalt jószolgálati tevékenységével összhangban – szociális és gyermekjóléti közfeladatok ellátását végzi.

A gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmény hajdúböszörményi telephelyén sikerült a közelmúltban megvásárolni és teljesen felújítani egy ingatlant, amelynek ünnepélyes átadása február 13-án, kedden történt meg az Újvárosi utca 66-os szám alatt.

Az eseményen Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke arról szólt, a lehetetlen is lehetségessé válhat a hit által, és ha egy cél érdekében ilyen összefogást tapasztalni, akár csoda is történhet. Hozzátette, Hajdúböszörményben egy olyan minőségű intézmény jött létre, amely bizonyítja a program összes résztvevőjének odaadását. Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár köszöntőjében arról beszélt, az idei közfoglalkoztatási program legfőbb célkitűzése, hogy az elmúlt években kialakított kapacitásokat fenntartsa és működtesse úgy, hogy közben mindenki számára, aki dolgozni képes és akar, de a nyílt munkaerőpiacon nem tud elhelyezkedni, munkát biztosítson. Arra biztatta a helyi önkormányzatot, keresse a további együttműködés lehetőségét a Baptista Szeretetszolgálattal.

A családok átmeneti otthona szolgáltatás nehéz helyzetbe került családok számára jelent segítséget. Jellemzően egyedülálló édesanyák és gyermekeik kapnak elhelyezést az intézményben. Azok az édesanyák, akik gyermekkel érkeznek, gyermekeik felügyeletét nem tudják másra bízni, nincs családi támogató háttér, így az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük nagyon nehézkes. A közfoglalkoztatási program keretében olyan intézményt sikerült létrehozni, ahol foglalkoztatóhelyiségek kialakításával biztosítható az érintett családok számára az átmeneti foglalkoztatás lehetősége. A program beindításával az intézményben élő ellátottak mindegyike rendelkezik valamilyen formában jövedelemmel. Az otthonba 13 család költözhet, 40 személy elszállásolására van lehetőség.

A beruházás összértéke mintegy 120 millió forint, amelyből a Belügyminisztérium támogatása 105 millió forint volt.

Háttér a hazai közfoglalkoztatás helyzetéről

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet LXIII. fejezete a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 8. cím Start-munkaprogram kiadási előirányzat összegét 225 milliárd forintban határozta meg. 2017-től a gazdaság versenyképességének növekedésével sor kerülhetett a források csökkentésére, így a 2016. évi 340 milliárd összegű előirányzat 2017-ben 325 milliárd forintra, míg 2018-ban 225 milliárd forintra csökkent.

A szabályozó környezet kialakítása, továbbá a közfoglalkoztatáshoz szükséges források meghatározása a gazdaság élénkülése nyomán a munkaerőpiacon kialakult munkaerőhiányra reagálva történt meg a 2016. évtől kezdődően, mellyel kezdetét vette a foglalkoztatáspolitikai stratégia átalakítása is. Ezzel összefüggésben a közfoglalkoztatás jogszabályi háttere folyamatos átalakításokon esett át, megteremtve a lehetőséget a közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiaci közvetítésére, tovább beépítve olyan ösztönzőket, melyek elősegítik a közfoglalkoztatottak elsődleges piacra történő kivezetését.

Az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III.20.) korm. határozatban megfogalmazásra kerültek azon intézkedések, melyek az álláskeresők/közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését, a közfoglalkoztatásból a piaci munka világába történő kivezetést segítik elő.

A korm. határozat az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítését, valamint a szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani támogatását, az e célra biztosított uniós források elérésének elősegítését is meghatározza. Alapvető cél, hogy a közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramok bázisán meglévő és leendő szociális szövetkezetek vállalkozásként valódi piaci szereplők legyenek, lehetőség szerint hasznosítsák és működtessék a közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközöket.

A kormány meghatározta a közfoglalkoztatás ez évi céljait. E célok tükrözik, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a közfoglalkoztatási programokban elért eredmények fenntartása, a rászoruló hátrányos helyzetű, a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem képes álláskeresők foglalkoztatása iránt. Azokban a térségekben, ahol nincs megfelelő munkahely, vagy az álláskeresők mentális, szociális, egészségügyi problémáik, vagy csak alapfokú iskolai végzettségük miatt nem tudnak elsődleges munkaerőpiacon munkát vállalni, ott továbbra is szükséges a közfoglalkoztatás fenntartása. A 2018. évi közfoglalkoztatás fő célkitűzése, hogy közben mindenki számára, aki dolgozni képes és akar, de a nyílt munkaerőpiacon nem tud elhelyezkedni, munkát biztosítson. A foglalkoztatás biztosítása mellett ugyanakkor jelentős mértékben megjelenik a közfoglalkoztatás rendszerében a közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci képzése is. Ezen képzési programok irányulhatnak felzárkóztatásra, hiányzó kompetenciák, iskolai végzettség vagy szakmai tudás, szakképzettség megszerzésére, szakképzésbe való belépés előkészítésére, továbbképzésre.

DehirKöltözik a Baptista Szeretetszolgálat intézménye


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!