2024. június 9-én ünnepelte a Hajdúböszörményi Baptista Gyülekezet és a népes egybegyűlt vendégsereg a Hajdúböszörményi Baptista Énekkar 125 éves jubileumát.

A zenés istentiszteletre sokan eljöttek azok közül is, akik ebből a gyülekezetből származtak el és valamikor az énekkar tagjai is voltak.

A gyülekezet énekkara 1899-ben alakult, végigénekelte a 20. századot, és különös kegyelem, hogy ma is énekel. Isten az, aki megalakította, aki megtartotta az énekkart a 20. század tragédiái közepette, aki a nehézségeken átsegítette, aki megengedte, hogy a Covid időszaka utáni megtört énekkar új erőre kapjon.

1887-ben 5 taggal indult el a Hajdúböszörményi Baptista Gyülekezet története. Ez az 5 fő Istennek kötelezte el magát, hirdette az evangéliumot, aminek az lett az eredménye, hogy 7 évvel később, 1894-ben már 98 tagja volt a gyülekezetnek. Az egyre népesebbé váló gyülekezet miatt szükségessé vált egy imaház építése, 1895-ben fél év alatt megépült a gyönyörű, kb. 6-700 fő befogadására alkalmas imaház.

Elődeink Isten vezetését látva az istentiszteleti alkalmak kialakításánál három fő pillérre helyezték a hangsúlyt: Isten igéjére, az imádságra és az éneklésre, azonban a sorrend változhatott, ezért egy istentiszteletből sem maradhatott ki egyik sem.

Mivel a gyülekezetnek igénye volt arra, hogy énekeljenek, ezért énektanítót alkalmaztak. Az első ilyen énektanító még az énekkar megalakulása előtt Lisztes Mihály volt. Hangszer először nem volt, csak később lett egy ócska cimbalom. Elődeinknek, akik nemhogy a kottát nem ismerték, de némelyek még írni és olvasni sem tudtak, szótagolva kellett megtanítani az énekeket, hogy egy-egy közös éneket el tudjanak énekelni. Így a testvéreink nemcsak énekhangjukat képezték, hanem a szöveg tanulásával, illetve a dallam éneklésével előkészítették a szívüket az istentiszteletre, az igére és az imádságra.

Lisztes Mihály halála után 1899-től Orosz István folytatta ezt a munkát. Mindamellett, hogy tanította a gyülekezetet énekelni, egyenként hallgatta meg a gyülekezeti tagokat, kiválasztott 50 embert, és 1899. május 5-én megalakította az énekkart a Hajdúböszörményi Baptista Gyülekezetben. A lehető legjobb hallású és hangú testvéreket válogatta ki, de még így is több mint egy év kemény és kitartó tanulásra és gyakorlásra volt szükség, amíg az első néhány éneket négy szólamban el tudták énekelni.

Az első ének, amit elődeink kitartóan gyakoroltak és megtanultak, a Vigyázz, szívem, nagyon, sok ellen fenyeget című ének volt, amit ma úgy ismerünk, hogy Ó, szívem, jól vigyázz, sok ellenség tör rád.

A mai énekkar 20 fővel működik, a jubileumi istentiszteleten 16 éneket énekelt el olyan módon, hogy az énekek által létrehozott egy átfogó hidat a kezdetektől napjainkig. Az első ének az volt, amit 125 évvel ezelőtt megtanult az énekkar, majd a 20. századi magyar szerzők által komponált kórusművek következtek, majd angol–amerikai gyülekezeti himnuszok kórusfeldolgozása hangzott el. Istentiszteletünk végén az utolsó ének pedig egy ősbemutató volt, amit Tóka Szabolcs orgonaművész testvérünk erre a napra az énekkarnak komponált a Vezess minket, ó, nagy Isten című ének átdolgozásával, az éneklésbe bevontuk az egész gyülekezetet.

Az alkalom közben Beharka Pál Szent az Úr, az Alkotó című énekét közösen énekelte a jelenlegi énekkar a volt énekkari tagokkal.

Az ünnepélyen az énekkart vezényelte Szilágyiné Mátyus Elvira is, aki a gyülekezetben nőtt fel és itt érintette meg a zene olyan szeretete, mely meghatározta az egész életét.

Az énekkarnak a kezdetektől a mai napig 27 karvezetője volt, többek között Ráduly Emil zeneszerző és Oláh Gábor karnagy is.

A gyülekezeti énekkart felkészítette és vezényelte Tóth Donát, aki az énekkar vezetője és karmestere, és aki nagyon sok munkát és energiát fektetett abba, hogy ezt a szép ünnepet méltó módon megünnepelhessük.

Az ünnepi istentiszteleten Papp János, egyházunk elnöke hirdette az igét az 1Krón 25,1–3 és a Kol 3,16–17 alapján. Kiemelte, hogy az ihletett ének és zene azt jelenti, hogy a Szentlélek által fújt ének és zene, amely az Isten dicsőségéről és nagyságáról szól. A Szentlélek által fújt ének és zene által a Szentlélek által átjárt emberek kerüljenek a szolgálatba, a tudás és képzettség önmagában nem elég.

Az ünnepi alkalmat Szabó László, a gyülekezet ügyvezető lelkipásztora vezette.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik velünk ünnepeltek, köszönjük mindenkinek, aki szolgálatával ünnepélyessé tette ezt a jubileumot.

A teljes alkalom felvétele megtekinthető a Hajdúböszörményi Baptista Gyülekezet YouTube-csatornáján.

Átéltük, megéljük, valljuk és hirdetjük John Rutter Gyönyörű mind című énekének sorait:

Ugye, mily jó, amit az Úrtól kaptunk:

Szeretet, béke, mit szent Fia hozott!

Ideje hát valamit önként adnunk,

Ugyanúgy adni, ahogy ő adott!

Hála, köszönet a sok-sok jóért,

Isten napról napra gondol ránk!

Értünk óvja, védi minden percben

Égi jó Atyánk!                                                       

Tóth Péter


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!