Az adventi várakozás különös hangsúlyt kapott a Hajdúböszörményi Baptista és Keresztény Gyülekezetben, hiszen nagy örömmel és izgalommal vártuk advent 3. vasárnapját, december 17-ét, amikor bemerítési istentiszteletnek örülhettek a két gyülekezet tagjai.

A gyülekezetek együtt munkálkodása és közös szolgálata évek óta tart, és most elérkezett a közös bemerítés alkalma is, amiért nagyon hálásak vagyunk Krisztusnak.

Fekete Péterné, Szőke Lászlóné és Komjáti András mentek át azon a folyamaton, amelynek során meghallották az Úr szavát, megértették, elfogadták, és nyilvánosan megvallották Jézust.

Fekete Péterné hívő családból származik, édesanyja gyerekkorában folyamatosan hozta őt a gyülekezetbe. Fiatal korában eltávolodott Istentől, de férje súlyos betegsége, és csodálatos gyógyulása ismét közel hozta őt Istenhez, és a gyülekezethez.

Szőke Lászlóné idős korában néhány éve került kapcsolatba a gyülekezetünkkel, állandó betegsége közepett, a folyamatos hívó szóra hallgatva adta át életét Krisztus szolgálatára.

Komjáti András fiatal testvérünk nem keresztény környezetben felnőve az ifjúságon keresztül kapcsolódott a hívőkhöz. Sok éves ifjúsági tagság közben, de még fiatalon most adta át életét Krisztusnak.

A két nőtestvér a Hajdúböszörményi Baptista Gyülekezet, férfi testvérünk a Hajdúböszörményi Keresztény Gyülekezet tagja lett.

A bemerítési istentiszteleten Füstös Gyula nyugalmazott lelkipásztor hirdette Isten igéjét, a bemerítést Szabó László a Keresztény Gyülekezet lelkipásztora és a Baptista Gyülekezet ügyvezető lelkipásztora végezte.

Az imaház padsorai megteltek, az érdeklődők, vendégek meghallhatták a bizonyságtételek és az igehirdetés által, hogy miért tartjuk Urunknak és miért követjük Krisztust.

A gyülekezetek örvendező tagjai átélhették, hogy majdnem 1 évtizedes kihagyás után újra kiáradt a kegyelem a gyülekezetre, és a növekedés útjára léptünk, amit hűséges és odaadó szolgálatunkkal szeretnénk a jövőben is tovább munkálni.  

1 Pt 2:24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.

Tóth Péter


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!