„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért!” (Zsolt 115,1)

A debreceni Új Remény Baptista Gyülekezet 21 éves történetében az Úr kegyelméből az imaházépítés mérföldkövéhez érkezhetett. A karácsonyi célgyűjtés alkalmából az ebben való részvételre kérjük testvéreinket. Hogyan jutottunk el idáig?

Több mint 15 évi imádságot és gyülekezeti céladakozást követően Debrecen város vezetése 2016-ban kezdeményezett egyeztetést mások mellett gyülekezetünkkel is annak felmérése érdekében, hogyan tudnák segíteni a közösségünk infrastrukturális fejlesztését. Így léptünk rá arra az útra, melyet Krisztus kegyelméből sok imádság és böjt kövezett ki, majd elvezetett addig, hogy a korábban a szovjet hadsereg által használt, majd a Honvédelmi Minisztérium kezelésébe került több mint 13.000 négyzetméter területű, Debrecenben az Epreskert utcán található ingatlant 2021-ben gyülekezetünk tulajdonba kapta azzal a konkrét céllal, hogy ott imaházat, valamint bölcsődét és óvodát építsen.

Mi történt eddig?

A gyülekezet adakozásából összegyűlt közel 180 millió forint, ami a teljes költségek kisebb része ugyan, de hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ilyen szívvel állnak közösségünk tagjai ehhez az erőnkön felül álló kihíváshoz. Imádságunk és vágyunk, hogy az imaház felépítéséhez szükséges anyagi források adományokból álljanak elő, ezzel is Istennek szerezve dicsőséget. A tervezés folyamata és a szükséges egyeztetések lépésről lépésre haladnak. A tervezés előzetes koncepcióját bemutató videó megtekinthető:

Az építkezést várhatóan 2023-ban tudjuk elkezdeni. Hívunk titeket is, testvéreink, hogy aszerint, amire a Szentlélek indít, legyetek részesei ennek a csodának! Legyen igaz erre az immár közös ügyünkre, hogy: „Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést.” (Neh 2,20)

Kérjük testvéreinket, hogy adományaikat a Magyarországi Baptista Egyház bankszámlájára küldjék: 13555555-11111111-11111111
közlemény: „Debreceni Új Remény imaház javára”.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!