Három bemerítkező tett vallást hitéről 2022. november 20-án a debreceni Új Remény Baptista Gyülekezetben.

Nóra (Nóri) elmesélte, hogy fiatal korában megtérésre jutott egy nyári táborban, de az élet elsodorta az Úrtól. Évekkel később a megromlott házassága, majd válása miatt depresszióval kórházba került, ahol segítségért kiáltott, amit Isten meghallott! Egy munkatársa, aki közösségünkhöz tartozik, hirdette neki az evangéliumot, így került a gyülekezetünkbe és közel Jézus Krisztushoz, akinek átadta az egész életét.
Így tett bizonyságot arról a szabadításról, amit átélt: „Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat!” (Zsolt 40,2)

Károly (Karcsi) fiatalon református gyülekezetben konfirmált. Hitt Istenben, de nem teljes szívből. A gyülekezetünkbe volt apósa hívta meg, és Isten elkezdett munkálkodni az életében. Nyilvánvalóvá tette számára magát és szeretetét egy csoda által, amit Károly szorult helyzetében kért tőle. Azóta teljes hittel hirdeti az evangéliumot, amit a bemerítési bizonyságtételében is megosztott. Vallja: Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6)

Sándor (Sanyi) életét egy folyamatos hiányérzet és istenkeresés jellemezte, sosem volt számára elég, hogy csak tudomása volt Jézus evangéliumáról. Egy egyetemi csoporttársa és családja hiteles, bizonyságtevő élete nagy hatást gyakorolt rá, és megnyílt számára a hit ajtaja az őszinte, bibliai igazságokra épülő beszélgetések által. Vívódása idején egyszer csak álmot látott, amint Jézus szólt hozzá, és ez a nagyon valóságos tapasztalat hozta meg az áttörést. Sanyit későbbi menyasszonya hívta meg gyülekezetünkbe, ahol rögtön otthon érezte magát, és a Felfedező csoportban (a Biblia és Isten, valamint önmagunk valós helyzetének megismerését célzó sorozat) hallottak során eldöntötte, hogy bemerítkezéssel kötelezi el magát a tanítványi élet mellett.

Tóth Sándor lelkipásztorunk a bemerítés igazságáról tanította sokrétűen az együtt ünneplőket, amiből egy emlékezetes bizonyságot ragadok ki.

„Amikor lángolt a megtértek szíve Jézus Krisztusért, nem volt kérdés a bemerítés. A magyarországi ébredés idején az egyik gyülekezet megtérői nem akarták megvárni, amíg kitavaszodik, és úgy döntöttek, hogy a közeli szabadtéri víz jeges felületén vágott lékben kérik bemerítésüket.

Az egyik beteg testvér is boldogan vállalta a közös elhatározásukat, hiszen úgy volt vele, nem biztos, hogy megéri a tavaszt. A bemerítést azonban nem akarta elmulasztani. Így ő is bemerítkezett a jeges vízbe, és csodálatosan meggyógyult betegségéből, majd bizonyságtevő tanítványi életet élt egészségesen!

A mi bemerítkezőink ünnepélyes fogadalomtétele után szintén vízbe merültek, majd Czakó Xavér, a debreceni Üdvhadsereg Gyülekezet fiatal lelkipásztora hirdette az igét, az evangélium drága üzenetét. Elmondta: „Ahhoz, hogy a mennybe kerülj, először találkoznod kell Jézus Krisztussal. Ezt nem tudod kikerülni. Néha az ember nem tudja, mire van szüksége, de igazából Istenre van szüksége. Csak ő a forrás.”

A jelenlevőknek lehetőségük volt átadni életüket Jézus Krisztusnak. A hívásra többen reagáltak is és az igehirdetővel együtt így imádkoztak:

„Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megszólítottál, kegyelmes vagy. Kérlek, lépj be az életembe. Te vagy az élet világossága. Aki veled jár, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. Köszönöm, Jézus, hogy te vagy a jó pásztor, és életed adtad értem. Kiemeltél a bűnből, és ami ezután fog történni, a te kezedben van.”

A Xavér által átadott „legdrágább üzenet” hirdetése után kézrátétellel imádkoztak a vezetők a fehérruhásokért, majd köszöntöttük őket a gyülekezetünk nevében.

Az ünnepi alkalmat szeretetvendégséggel zártuk, ahol még beszélgethettünk a frissen bemerítkezettekkel és a meghívott vendégeinkkel. Felemelő volt ez a nap! Dicsőség mindenért Megmentőnknek, Jézus Krisztusnak!

Szabóné Vali


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!