A Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet előtt egy csodálatos lehetőség nyílt, amikor Istenünk jóindulatából valósággá válhat számunkra is egy önálló imaház megvásárlása és használatba vétele. A gyülekezet a Rákoskeresztúri Baptista Gyülekezet kiküldött plántálói csoportjából alakult meg. A történetünk 14 évre nyúlik vissza, akkor született meg többekben a döntés a keresztúri gyülekezetben, hogy plántálást indítunk Vecsésen. A keresztúri gyülekezet támogatásával ki is lett küldve egy 7 fős különítmény ifj. Tőtős János vezetésével, a csoport tagja volt Téglási Lajos is, a jelenlegi lelkipásztor. Isten különleges jóindulata folytán alig két év alatt a saját lábára tudott állni a plántálás, és nem sokkal később, 2009-ben hivatalosan is gyülekezetté alakultunk, felvételt nyertünk a Magyarországi Baptista Egyház soraiba.

Több költözés után találtunk egy olyan bérleményt, amit hosszú távra, nagyon jutányos áron megkaptunk, azt fel is újítottuk, és éveken keresztül volt az a Bárka otthona, ahol a közösségi életet megéltük, és ahol különféle missziós programokkal szolgáltunk a település felé. 2016-ban váratlanul eladták az épületet, és az új tulajdonos vállalhatatlan feltételeket támasztott, így költözni kényszerültünk. Ebben az időszakban volt lelkipásztorváltás is, de az Úr megtartó ereje átsegített minket ezen a két komoly változáson. A helyi művelődési központ befogadott bennünket, de egyszerű bérlők voltunk csupán, akik alkalomról alkalomra fizettünk az igénybe vett termekért, és rendeztük be magunknak az istentiszteleti teret, majd pakoltunk el, ha vége volt. Ez a kényszerhelyzet jelentősen korlátozta a missziós tevékenységeinket is. Embert próbáló időszak volt ez, már úgy beszélhetünk erről, mint egy olyan periódusról, amin átvezetett Isten. Tehetjük ezt azért, mert 2019 tavaszán megszólított minket Isten Szelleme, és felbuzdította a szívünket, hogy kezdjünk el saját épületben gondolkodni. A gyülekezet anyagi helyzete erre semmilyen alapot nem adott, de hittel engedelmeskedtünk. A vezetőség egy imaidőszakra hívta a közösséget, ahol egy emberként álltunk Isten elé, és kértük, hogy jelentse ki a terveit számunkra. Ennek a végére meggyőződtünk róla, hogy hitben lépéseket kell tennünk egy önálló imaház megszerzése felé. Közös imádkozásra hívtuk a gyülekezetet, és egyéni felajánlásokra bátorítottuk a tagokat. 2019 nyarának végére össze is jött egy jelentős összeg, ugyanakkor ez még mindig kevés volt arra, hogy komoly vevőként bárhol megjelenjünk, különösen Vecsés elhelyezkedése és gazdasági ereje miatt, mert az itteni ingatlanárak nagyon borsosak. Ezek után több gyülekezetnek és külföldi ismerősünknek jeleztük a helyzetünket, ima- és anyagi támogatásra kértük őket. Isten több válaszon keresztül is világosan megerősítette, hogy jó úton járunk, és öröm volt megtapasztalni, ahogyan sokak szívét támogatásra indította Krisztus.

Októberben találtunk egy épületet, ami korábban New Babilon néven diszkóként üzemelt, de már egy ideje csak üresen állt. Jeleztük az eladó cégnek, hogy minket érdekelne az ingatlan, de még nem áll módunkban kifizetni a vételárat, mert éppen gyűjtünk rá. Nem ígért semmit, ami érthető is volt, hiszen a piaci ár töredékéért árulta az ingatlant. Innentől kezdve azért imádkoztunk, hogy ha Isten nekünk szánta ezt az épületet, akkor ne vehesse meg más. Így telt el két hónap, izgalommal és bizakodással, tudva, hogy jöttek-mentek a tehetős érdeklődők, de végül senki nem vásárolta meg az épületet. Decemberben a gyülekezet vezetősége az egyház vezetésének jelentős segítségével ajánlatot tett az épületre, amit az eladó elfogadott. 2019. december 20-án kézhez kaptuk az imaház kulcsait.

A mai napig csak ámulunk azon, ahogyan Isten ilyen rövid idő alatt a semmiből elültette a gondolatot a vezetőség szívében, meggyőzte a gyülekezetet, adakozásra indította a szívünket, másokat is mellénk állított, majd megajándékozott minket egy saját épülettel. Természetesen még sok felújítási, átalakítási munkára szükség van, de már végre a sajátunkba fektethetünk be, azt tehetjük otthonosabbá.

Menet közben megértettük, hogy fontos missziós centrummá kell tennünk ezt a helyet, ahol nemcsak a gyülekezet lel otthonra, hanem ami hatással lesz városunk életére, és kihat a tágabb környezetünkre is, mint például a Péteriben elkezdett plántálásunkra vagy a Pándon végzett missziós munkánkra, és mindarra, amit ránk bíz majd még az Úr.

Mivel a vásárlásban jelentős olyan támogatás is megjelent, amit vissza kell még adnunk – nem banki kölcsön –, ezért továbbra is szükségünk van támogatásra, úgyhogy ha valakit arra indít az Úr, hogy ebben a segítségünkre legyen, az meggyőződésünk szerint Isten országába és a jövőbe fektet be.

Krisztus iránti hálával:
Téglási Lajos lelkipásztor
(Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet)

A célgyűjtést az Országos Tanács már egy korábbi időszakra meghirdette, de a járványhelyzet miatt a gyülekezetek akkor ebbe nem tudtak bekapcsolódni. Kérjük most testvéreinket, hogy adományaikat a Magyarországi Baptista Egyház bankszámlájára küldjék: 13555555-11111111-11111111, közlemény: „A vecsési imaház javára”.

Időközben a vecsési gyülekezet Pestlőrincen is gyülekezetplántálási szolgálatot indított missziós elhívásuk eredményeként.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286