Hármas ünnep a Trinityben

1428

Trinity. A találkozások helye. Ahol az ember találkozik az emberrel, ahol az ember találkozik Istennel, ahol a szükség találkozik a megoldással. Gyülekezetünk küldetésnyilatkozatának megfelelően telt meg és vált a találkozások helyévé október 24-én a Trinity gyönyörűen felújított új imaháza, hogy helyet adjon egy hármas ünnepségnek.

Ekkor ünnepeltük ugyanis az éves hálaadónapunkat, a gyülekezet alapításának tízéves évfordulóját és az új imaházunk megnyitóját. Az ünnepségen inspirálóan fonódott össze a múltért való hálaadás, a jelenben megélt csodák és a jövőbe mutató reménység. Mert az Úr munkálkodik a Trinityben és rajta keresztül. Négy hónappal korábban még egy lepusztult hűtőház volt az, ahol az ünneplő gyülekezet hallgatta a visszaemlékezések gondolatait, a köszöntések szavait és az Ige üzenetét.

Négy hónappal korábban éppen azt tanulmányoztuk, hogyan kellett Mózesnek és a népnek hitben lépnie, amikor hátulról tolta őket a fenyegető ellenség, előttük pedig nem volt más, mint az ismeretlen és a lehetetlen: átkelni a Vörös-tengeren. Ekkor abban a kegyelemben és megtiszteltetésben részesített minket az Úr, hogy összefonta a Trinity életét az igével. A gyülekezetünknek addig helyet adó tulajdonos eladta az épületünket, így négy hónapos határidővel mennünk kellett. Hátunkban az ellenséggel, a fenyegető határidővel, előttünk pedig a lehetetlennek tűnő feladat: kilépni az ismeretlenbe, és helyet találni egy 120 fős gyülekezetnek ilyen szűk határidővel. De előttünk járt az az Úr, aki számára nincsen lehetetlen, akinek minden lehetséges.

Bereczki Lajos lelkipásztor testvér szavai szerint minden imaház egy emlékkő is egyben: mi is így tekintünk az új épületre. Steiner József alapító lelkipásztor az egészséges és missziós szemléletű gyülekezet tíz jellemvonásáról beszélt, amilyenné hisszük, hogy a Trinity is folyamatosan formálódik. Papp János, egyházunk elnöke pedig egy rendkívül erőteljes és mély üzenetben arra bátorított minket, hogy a cserépedényen túl – ami esetünkben a gyönyörű és magával ragadó imaház – lássuk meg a benne rejlő kincset, Krisztust magát, aki nélkül a cserépedény értéktelen és mulandó.

Ebben a közös hitben osztozva adtunk hálát a múltért, dicsértük az Urat a jelenért, és kértük az ő áldását a jövőre, hogy a Trinity még sokak számára a találkozások helye lehessen.

Megosztás