Eklézsia Munkacsoport

4309

A baptista egyház egyik új szolgálata az Eklézsia Munkacsoport. Fő célkitűzése a gyülekezetek támogatása és segítése.

Szeretnénk elérni, hogy a baptista gyülekezetek biblikus módon egészségesek, a társadalomhoz kapcsolódóak, és arra pozitív hatást gyakorlóak legyenek. Ennek a célnak a megvalósulása érdekében az Eklézsia Munkacsoport kész segíteni a gyülekezetek felelős vezetőinek abban, hogy felmérjék a jelenlegi helyzetüket, imádkozva megfogalmazzák a célokat, és meglássák azt az utat, amit Isten mutat számukra. A munkacsoport támogató jellegű szolgálatot végez, ami gyülekezetre szabott, a vezetőket és a munkatársaikat is segíti. Évente két motiváló, úgynevezett Vitalitás konferenciát szervez, ahol bátorítást lehet nyerni a szolgálatra, valamint sok missziós eszközt lehet megismerni.

Eklézsia Munkacsoport – az egészségesen működő gyülekezetekért

Szórványmisszió – és gyülekezetplántálás. Egyházunk missziójának bizonyos szempontból a két szélső végén elhelyezkedő tevékenysége. Fontosságuk vitathatatlan. Azonban mi történik a kettő között elhelyezkedő gyülekezetek sokaságában? A missziói igazgató munkáját segítő Eklézsia Munkacsoport ennek a hiánynak a betöltésére jött létre 2013 áprilisában. Célunk, hogy a Magyarországi Baptista Egyház küldetésnyilatkozata alapján aktív, gyakorlati segítséget nyújtsunk a helyi gyülekezeteknek az egészséges működésen és tudatos vezetésen alapuló lelki és számbeli növekedésben.

A munkacsoport tagjai Papp János elnök testvér és Durkó István missziói igazgató mellett Macher TivadarHeizer Tamás és Steiner József lelkipásztor testvérek. Havi rendszerességű találkozóinkon áttekintettük gyülekezeteink helyzetét, imádkoztunk Urunk vezetéséért, és kialakítottuk szolgálatunk munkamenetét.

Évi két alkalommal tervezzük megrendezni a Vitalitás konferenciát, amelyre lelkipásztorokat és gyülekezeti vezetőket várunk, lehetőleg csapatban, mert úgy könnyebb lesz utána a gyakorlati megvalósítás. Ezen találkozók célja nemcsak tanítás, hanem közösségépítés és bátorítás is, hiszen a felkészítésnek ezek is elengedhetetlen részei. Az éves, országos konferenciák közben ösztönözzük és támogatjuk regionális találkozók megszervezését is, és meghívások alapján egyházkerületekben és helyi gyülekezetekben szívesen tanítunk a tudatos gyülekezetvezetés és a misszió témájában.

Legmélyebb szolgálatunkat a gyülekezeti tanácsadói programunk kapcsán tervezzük végezni, amelynek célja a látás- és stratégiaépítő folyamat tanácsolása és koordinálása a helyi gyülekezetek számára.

Steiner József

[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row]