Az MBE gyülekezeteinek
Kedves Testvérek!

2020. május 4-től a kormány a 168/2020 (IV.30.) sz. rendelettel új intézkedéseket vezetett be Magyarországon. Eszerint Budapest és Pest megye területén a korábbi korlátozások érvényben maradnak, viszont az ország ezen kívüli területei esetében részleges nyitást engedélyez. Gyülekezeteink is várakozással tekintenek előre, hogy milyen módon élhetik meg hitüket a következő időszakban, hiszen a kormányrendelet megengedi, hogy a vallási szertartásokat megtartsuk (6 § 1.), ugyanakkor előírja a kötelező védőtávolság (1,5 m) betartását a vallási szertartásokon is (6 § 2.).

Mindennek ismeretében az egyház operatív tanácsa áttekintette az országban a veszélyhelyzet kapcsán kialakult körülményeket mind a gyülekezetekben, mind az intézményrendszerünkben.

Érezzük és magunk is átéljük, hogy mennyire hiányzik a személyes közösség, a testvéri találkozás. Ugyanakkor felelősen szeretnénk segítséget adni mind a gyülekezeteink, illetve az intézmények és fenntartóik számára.

Megtárgyalva a kormány döntéseit, és körültekintően figyelembe véve a veszélyhelyzet fennállását, a következő döntést hoztuk:

Az operatív tanács továbbra is helyesnek tartja a veszélyhelyzet alatt kialakult gyülekezeti, istentiszteleti gyakorlatokat, azaz az online istentiszteleteket és a közösségépítés kialakult módját. Nagyra becsüljük a gyülekezetek aktivitását és kreativitását ezen a területen. Mindezt várhatóan pünkösdig javasolja fenntartani az ország egész területére.

2020. május 5-én egyeztettünk az egyházkerületek elnökeivel, az Országos Tanács lelkészi és nem lelkészi képviselőivel, akikkel egyetértettünk abban, hogy kérjük a gyülekezeteket, intézményeket a fenti határozati javaslat betartására, vagyis 2020 májusában még sehol ne tartsunk személyes találkozással járó közösségi alkalmakat.

Döntésünkben a féltő szeretet van jelen. Tudjuk, hogy gyülekezeteinkben sokan vannak 65 év felett, akik számára sehol sem ajánlott közösségbe menni. Nem tudjuk a COVID–19-koronavírus-járvány alakulásának további folyamatát, ezért elővigyázatosak vagyunk, és imádkozó szeretettel gondolunk az egész közösségre. Bátorítjuk testvéreinket, hogy tartassanak könyörgések a döntéshozókért, a betegekért, az egészségügyi dolgozókért, intézményeinkért, hogy legyen erejük az ott dolgozóknak, és védelmük a lakóknak.

Az általános rendelkezésekre figyelve egyházunk Országos Tanácsa is ülést tart május utolsó hetében, és akkor hozunk újabb döntéseket.
Megköszönve testvéreink megértését, áldást kívánunk az egyház gyülekezeteire, minden testvérre. Ne felejtsük el megkeresni legalább telefonon azokat, akik nem tudják követni az online istentiszteleteket. Figyeljünk oda a rászorulókra, nyújtsunk segítséget az egyedülállóknak – a szabályok pontos betartásával.

Amennyiben kérdés merül fel, az egyház elnöksége mellett a kerületek elnökei is a testvérek rendelkezésére állnak.

Budapest, 2020. május 6.

Testvéri szeretettel:
Az MBE elnöksége


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286