2021. június 5-én a baptista Tahi Táborban találkoztak a gyülekezeti küldöttek, hogy meghallgassák az éves beszámolókat, és megválasszák a következő négyéves időszakra vezetőiket. A járványhelyzetre való tekintettel a közgyűlés helyszínéül az Országos Tanács az egyház Tahiban levő táborát jelölte ki. Gyönyörű napsütéses reggel fogadta az érkezőket.

A helyszínt biztosító tábor és a helyi gyülekezet munkatársai Szűcs Gábor üdülőgondnok irányításával kora reggeltől kávéval, vízzel és pogácsával várták a küldötteket.

Az imaközösség kezdetét a sófár trombitaszerű hangja jelezte, melyet Csereklye Tamás tahitótfalui zenész szólaltatott meg. Imára a Révész házaspár, Szilvia és Lajos buzdította a testvériséget, mindketten Dániel könyvének 9. fejezete alapján osztottak meg gondolatokat. A jövő isteni megértéséért, a vezetői felelősségért imádkoztak a jelenlévők. A közös éneklést a szegedi gyülekezet dicsőítő csapata vezette.

A közgyűlés első perceiben először Barbarics Péter, a választási bizottság titkára ismertette az igazolóbizottság jelentését. A 294 küldöttből 216 jelenlétével vette kezdetét az ülés.

Papp Szabolcs levezető elnök (a Budapesti Baptista Egyházkerület alelnöke) irányításával jegyzőknek Kiss Anikót és Rabatinné Koncz Beát választotta meg a közgyűlés.

A napirend elfogadása után Papp János egyházelnök, Mészáros Kornél főtitkár és Durkó István missziói igazgató beszámolóinak kiegészítését hallgatta meg és fogadta el a közgyűlés.

A választás menetét Háló Gyula, a választási bizottság elnöke ismertette. Majd felkérte a jelölteket a már írásban közreadott programjuk szóbeli ismertetésére és kiegészítésére.

A programok ismertetése után a küldöttek titkosan szavaztak a jelöltek személyéről. A szavazás eredményeként a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Papp János kapott újra bizalmat az elnöki szolgálat végzésére, aki a leadott szavazatok 84,5%-át kapta.

Varga László Ottó

A főtitkárjelöltek közül Mészáros Kornél, az egyház eddigi főtitkára a szavazatok 40,44%-át kapta, míg Varga László Ottó, a Dunántúli Baptista Egyházkerület elnöke a szavazatok 59,11%-át. Így Mészáros Kornélt a 23 éves eredményes főtitkári szolgálatában Varga László Ottó váltja.

A felügyelőbizottsági tagságra két jelöltre szavazhattak a küldöttek. A 225 leadott szavazatból Balogh Barnabás 215-öt, Bödő Sándor 212-t kapott, így mindkettőjüket megbízta a közgyűlés.

A megválasztott tisztségviselők életére, szolgálatára imádságban kérte Isten áldását a közösség.

Simon Norbert gazdasági igazgató ismertette a 2020-as költségvetési beszámolót és a 2021-es tervet, melyet a közgyűlés elfogadott, megerősített.

A következő percekben a nemrégen alakult nagykanizsai gyülekezet kérte felvételét az egyházba, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.

Papp János megválasztott elnök zárószavaiban megemlékezett azokról a szolgálattevőkről, testvérekről, akiket végleg elragadott a Covid–19-járvány az egyházból. Mindegyikükért egy-egy harangkondulás szólt.

A közgyűlést közös énekléssel fejezték be az ország gyülekezeteiből érkezett küldöttek.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!