Kezdőlap Szerzők Írta MEÖT

MEÖT

63 CIKKEK 0 HOZZÁSZÓLÁSOK

Ökumenikus világimanap 2019. március 1-én, pénteken

2019. március 1-én, pénteken tartják országszerte az ökumenikus világimanapot, amelynek tematikáját idén a szlovén keresztény nők készítették el – közölte Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. A 2019. évi világimanap a Lukács 14,17...

Ökumenikus lelkészi missziói konferencia

Kedves Testvérek! Szeretettel hívunk benneteket ez évi lelkészi (és munkatársi) missziói konferenciánkra, amelyet Révfülöpön az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartunk 2019. június 24–28. között (8253 Révfülöp, Füredi út 1.). Szokásunkhoz híven idén is június utolsó hetében tartjuk...

Támogató nyilatkozat a házasság hete rendezvénysorozatról

Mindannyiunk közös tapasztalata, hogy teljes életet csak embertársainkkal való építő közösségben élhetünk. Hisszük, hogy Isten azért teremtett bennünket férfivá és nővé, hogy egymással összefogva a föld jó gazdái, a mindennapi életben és a társadalom építésében...

„Világosságom és segítségem az Úr…” (Zsolt 27,1)

Zsolt 27,1–4 Békesség Istennél Jn 8,12–20 Jézus a világ világossága Magyarázat: Az imahét a Krisztus-hívők egységéért nyolc napjának magyarázatain keresztül felidéztünk számos nehéz élethelyzetet, amelyekkel foglalkoznia kell a világnak: így a kapzsisággal, az erőszakkal, a kirekesztéssel,...

„Asszony, nagy a te hited…” (Mt 15,28)

1Sám 1,13–17 Sámuel születése Mt 15,21–28 A kánaáni asszony Magyarázat: Éli tévesen ítélte meg Anna mély és buzgó imádságát. Elutasította a nő könyörgését, mert azt hitte, hogy sokat ivott, és ezért részegen, összefüggéstelenül mormog magában. A nő...

„Seregek Ura a neve!” (Jer 10,16)

Jer 10,12–16 Isten és a bálványok Mk 16,14–15 Az apostolok kiküldése Magyarázat: A teremtett világ Isten csodálatos hatalmának megnyilatkozása. Isten nagysága láthatóvá válik az egész teremtésben és a teremtményeken keresztül: „Seregek Ura a neve!” Napjainkban azonban...

Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek (Lk 4,18)

Ám 8,4–8 A csaló kereskedők ítélete Lk 4,16–21 Jézus Názáretben Magyarázat: Ámósz próféta kritizálta azokat a kereskedőket, akik csaltak és kihasználták a szegényeket annak érdekében, hogy a legnagyobb hasznot szerezzék. Ámósz is hangsúlyozta, hogy Isten tudja,...

„…érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5)

Zsid 13,1–5 Buzdítás szeretetre és tiszta életre Mt 6,25–34 Isten gondviselése Magyarázat: A Zsidókhoz írt levél írója óva int a pénz és az anyagi dolgok túlzott szeretetétől. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy soha semmi nem elég....

„Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8)

Zsolt 145,8–13 A teremtett világ dicséri az Urat Mt 1,1–17 Jézus Krisztus származása Magyarázat: „Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez” – mondja a zsoltáríró, kifejezve ezzel azt, hogy Isten szeretete túlmutat minden etnikai, kulturális, faji, sőt még...

„Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden...

Ef 4,22–25 Az elhivatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében Mt 5,33–37 A törvény magyarázata Magyarázat: Az emberekkel szembeni erőszak nemcsak fizikai támadásban és rablásban mutatkozhat meg, hanem pletykálkodásokban és rosszindulatú híresztelésekben is. A közösségi...
Iratkozzon fel hírlevelünkre!