„Világosságom és segítségem az Úr…” (Zsolt 27,1)

Ökumenikus imahét 8. nap

1404

Zsolt 27,1–4 Békesség Istennél
Jn 8,12–20 Jézus a világ világossága

Magyarázat:

Az imahét a Krisztus-hívők egységéért nyolc napjának magyarázatain keresztül felidéztünk számos nehéz élethelyzetet, amelyekkel foglalkoznia kell a világnak: így a kapzsisággal, az erőszakkal, a kirekesztéssel, a kizsákmányolással, a szegénységgel, a környezetszennyezéssel, az éhséggel és az emberkereskedelemmel. Az indonéz egyházak tisztában vannak ezekkel a problémákkal. Ezek olyan kihívást jelentenek, amellyel minden kereszténynek szembe kell néznie. Felismerik és bevallják, hogy e bűnök közül egyesek egyházaik életét is megfertőzték, egységüket megsebezték és hitelüket megcsorbították. Ugyanakkor sok ígéretes példát ismernek az egyházaknál arra vonatkozóan, hogy tanúi legyenek a Krisztusban való egységnek. A világ más részein élő keresztények számos példát tudnának megnevezni saját helyzetükből.

Napról napra, évről évre, és különösen ez alatt az imahét alatt, amelyet a Krisztus-hívők egységéért tartunk, a keresztények közös imádságra gyűlnek össze, megvallják a keresztség általi közös hitüket, hallgatják Isten szavát a Szentírásban, és együtt imádkoznak Krisztus testének egységében. Ennek során felismerik, hogy a Szentháromság minden egység forrása, és hogy Jézus a világ világossága, aki az élet világosságát ígéri azoknak, akik követik őt. A világban előforduló sok igazságtalanság gyakran elszomorítja vagy feldühíti őket, de nem veszítik el a reményt, hanem cselekvésre indulnak. Az Úr világosságuk, üdvösségük és életük erőssége, ezért nem félnek.

Imádság:

Megtartó Istenünk! Hálát adunk neked szerető jóságodért, mellyel megtartasz minket megpróbáltatásaink idején. Köszönjük, hogy megmutatod nekünk fényedet a sötétség idején. Változtasd meg életünket úgy, hogy áldássá válhassunk mások számára. Segíts, hogy megéljük az egységet a sokféleségben, tanúsítva a benned való közösséget Atya, Fiú Szentlélek egy Isten most és mindörökké. Ámen.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!