Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek (Lk 4,18)

Ökumenikus imahét 5. nap

937

Ám 8,4–8 A csaló kereskedők ítélete
Lk 4,16–21 Jézus Názáretben

Magyarázat:

Ámósz próféta kritizálta azokat a kereskedőket, akik csaltak és kihasználták a szegényeket annak érdekében, hogy a legnagyobb hasznot szerezzék. Ámósz is hangsúlyozta, hogy Isten tudja, mit műveltek, és soha nem fogja elfelejteni. Isten meghallgatja az igazságtalanságot szenvedett emberek kiáltását, és soha nem hagyja cserben azokat, akiket kizsákmányoltak és jogtalanul bántottak. Olyan globalizált világban élünk, ahol a társadalmi kirekesztés, a kizsákmányolás és az igazságtalanság uralkodik. A gazdagok és a szegények közötti szakadék egyre szélesebb. A gazdasági teljesítmény meghatározó tényezővé vált az emberek, nemzetek és közösségek közötti kapcsolatban. A gazdasági kérdések gyakran feszültséget és konfliktust teremtenek közöttük. Nehéz békében élni, ha hiányzik az igazság. Közös keresztségünk révén minden keresztény részesedik Jézus prófétai küldetésében, hogy hirdessük az evangéliumot a szegényeknek és a szenvedőknek, szóban és tettben egyaránt. Amikor felismerjük ezt a küldetést, az Úr Lelke lesz rajtunk is, felvértezve arra, hogy az igazságért munkálkodjunk. Keresztényi méltóságunk arra kötelez minket, hogy úgy beszéljünk és cselekedjünk, amint Ézsaiás próféta könyvében olvassuk, amelyet Jézus felolvasott Názáretben, és ami mindenki füle hallatára beteljesedett:

„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek…” (Lk 4,18)

Imádság:

Istenünk, Atyánk! Bocsásd meg nekünk a hatalom iránti sóvárgásunkat, és szabadíts meg minket attól a kísértéstől, hogy elnyomjunk másokat. Kérünk, Szentlelked által segíts bennünket, hogy együttérzők legyünk felebarátainkkal. Segíts, hogy így egyek legyünk szent Fiaddal, Jézus Krisztussal, beteljesítve szabadításod ígéretét a szegénység és elnyomás alól. Az ő nevében imádkozunk. Ámen.