„…érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5)

Ökumenikus imahét 4. nap

936

Zsid 13,1–5 Buzdítás szeretetre és tiszta életre
Mt 6,25–34 Isten gondviselése

Magyarázat:

A Zsidókhoz írt levél írója óva int a pénz és az anyagi dolgok túlzott szeretetétől. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy soha semmi nem elég. A szöveg emlékeztet bennünket Isten gondviselésére, és arról biztosít, hogy Isten soha nem hagyja magára teremtését. A föld, a folyók és a tenger termékenysége révén Isten jósága biztosítja a bőséges élelmet és az édesvizet, hogy életben tartsa összes teremtményét. Mégis ezek az alapvető szükségletek sok embernek hiányoznak. Az emberi gyengeség és kapzsiság gyakran vezet korrupcióhoz, igazságtalansághoz, szegénységhez és éhezéshez. Erős a kísértés, hogy inkább magunknak, saját nemzetünknek vagy etnikai csoportunknak gyűjtsük és halmozzuk a pénzt, élelmet és a természeti erőforrásokat, ahelyett hogy másokról gondoskodnánk és megosztanánk velük javainkat. Jézus azt tanítja nekünk, hogy nem az anyagi dolgok a legfontosabbak. Elsősorban Isten országát és értékeit kellene keresnünk, bízva abban, hogy mennyei Atyánk ezeket is biztosítja számunkra. Indonéziában az elmúlt pár évben néhány egyház különféle pénzügyi, emberi és oktatási támogatást nyújtott a vidéki térségekben működő kis egyházak számára. A kölcsönös szeretet eme egyszerű és gyakorlati példáján keresztül a keresztény társközösségekkel való egységet mutatják be, amely Isten ajándéka egyháza számára. Éljünk egyszerűbb életet. Ne foglalkozzunk a szükségleteinket meghaladó pénzhajhászással, vagy az erőforrások jövőre irányuló felhalmozásával. Mindez lehetővé teheti számunkra, hogy a földet, közös otthonunkat igazságosabb hellyé tegyük.

Imádság:

Kegyelmes Istenünk! Köszönjük bőséges ajándékaidat! Adj nekünk kegyelmet, hogy minden áldást szerényen és alázatos hálával fogadjunk. Tégy képessé arra, hogy megelégedjünk azzal, amink van, és készek legyünk osztozni másokkal, akik rászorulnak. Add, hogy mindannyian megtapasztalhassuk az egységet a szeretetben, amely tőled származik, Szentháromság Istenünk, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké. Ámen.