„Asszony, nagy a te hited…” (Mt 15,28)

Ökumenikus imahét 7. nap

1121

1Sám 1,13–17 Sámuel születése
Mt 15,21–28 A kánaáni asszony

Magyarázat:

Éli tévesen ítélte meg Anna mély és buzgó imádságát. Elutasította a nő könyörgését, mert azt hitte, hogy sokat ivott, és ezért részegen, összefüggéstelenül mormog magában. A nő gyengéd válasza mégis meglágyította Éli szívét, hogy ne ’hitvány nőként’ bocsássa el, hanem áldással küldje el. Hasonlóan ahhoz, amikor a kánaáni asszony azzal ment Jézus elé könyörögni, hogy gyógyítsa meg a lányát. Jézus először elbocsátotta, mondván:

„Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz” (Mt 15,24).

Mindazonáltal az asszony továbbra is kitartott könyörgésében, majd végül Jézus elismerte az asszony rendíthetetlen hitét, és teljesítette kérését. A nők – mindkét esetben – kezdetben kirekesztettek voltak, figyelemre sem méltónak ítéltettek. Szavaik mégis meglágyították a szíveket, gyógyulást és teljességet hozva.

Napjainkban is folytatódik a nők szavának elnyomása és kiszorítása. Még egyházainkon belül is gyakran bűnrészességet vállalunk azokkal a kultúrákkal, amelyek leértékelik a nőket. A keresztények ezen a téren tisztában vannak saját hibáikkal, egyre világosabban ismerik fel a nőket és a gyerekeket ért támadások szörnyűségeit, akiket erőszakkal elrabolnak otthonukból, és eladják őket más országokba. Őket és sok más bevándorló munkást gyakran emberszámba sem vesznek, és megtagadják tőlük az alapvető emberi jogokat. Az utóbbi években az indonéz egyházak közös lépéseket tettek az emberkereskedelem és a gyermekeket érő szexuális visszaélések ellen. Ezek, valamint más vallású emberek erőfeszítései egyre sürgetőbbé váltak, mivel az áldozatok száma az ország egyes részein napról napra növekszik.

Mikor a keresztények egyesülnek az imádságban és a Szentírás tanulmányozásában, és valóban hallgatják Isten szavát, akkor ébrednek rá, hogy Isten ma a leginkább bántalmazottakon keresztül szól a társadalomhoz. Isten hívásának közös meghallása indítja őket arra, hogy együttesen lépjenek fel az emberkereskedelem borzalmaival és a gonoszság más formáival szemben.

Imádság:

Kegyelmes Istenünk! Te vagy az emberi méltóság forrása. A te kegyelmed, hatalmad és szavaid által Anna szavai megváltoztatták Éli szívét. Szintén te segítettél a kánaáni asszonynak, hogy Jézushoz fordulva meggyógyuljon a lánya. Miközben arra törekszünk, hogy kinyilvánítsuk az egyház egységét, adj nekünk elég bátorságot, hogy elutasítsuk a nők elleni erőszak minden formáját, és ünnepeljük a Szentlélek ama ajándékait, amelyeket a nők adnak tovább az egyház szolgálatában. Ezért imádkozunk Jézus Krisztus, a mi Urunk által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.