Van erő van, csodás erő van…

2987

Bizonyára mindannyian folytatni tudjuk ennek a közismert éneknek a szövegét, melyet gyakran éneklünk gyülekezetünkben is. A kérdés inkább az számunkra, hogy tapasztaljuk-e életünkben Jézus Krisztus megváltásának erejét?

Idézzük fel az ének kezdősorát is: „Vágyod-e elhagyni bűneidet?” Csak azok tapasztalják Jézus vérének erejét, akikben ott a vágy a szent életre, akik készek felismerni, bevallani és elhagyni minden gonoszságukat, titkolt vagy nyilvánvaló bűneiket.

Ismét húsvétot ünneplünk, és fontos megállnunk, újból átgondolnunk, miért törték össze Isten Fiának testét, miért halt kínhalált a keresztfán! Néhány Spurgeon idézetet választottam, hogy segítségünkre legyen az elmélkedésben.

„A golgotai kereszt az a gerenda, melyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülhetnek.”

Az első kérdésem hozzád olvasóm, felismerted már, hogy te is hajótörött vagy az élet tengerén, és belekapaszkodtál az egyetlen gerendába, mely segítségül adatott számodra?

„A keresztyénség középpontja a kereszt, és a kereszt értelme a közbenjáró kegyelem. – A kereszt a kegyelem győzelmi lobogója.”

Kegyelem, milyen drága szó ez azoknak, akik megtapasztalták Isten meg nem érdemelt szeretetét, bocsánatát, áldását. Milyen csodálatos Isten bölcsessége. A kereszt nem a vereséget, hanem a győzelmet jelenti. A Sátán azt gondolta győzött, de tévedett.

„A kereszt világitótorony, mely a vihartól hányatott irányt mutat a biztos révhez.” „A kereszt az atyai házra kifüggesztett lámpa, mely világit, hogy a tékozló fiak hazataláljanak.”

Igaz ez minden korban, még a mai nagyon kaotikus, zavaros világunkban is. Egyetlen biztos pont amely segít, hogy ne el tévedjünk az élet tengerén a golgotai kereszt. Csak erre figyelj, és bizton célba érsz!

„A keresztről szóló beszéd a gonoszság ellen viselt hadjáratnak leghatásosabb fegyverneme. – Aki a keresztről prédikál, hadat üzen a sötétségnek.”

Láttam egy filmet, ahol egy kereszttel űztek ki ördögöt egy megszállottból, az ördögök azonban nem tartanak egy vallásos tárgytól, rettegnek viszont a valódi kereszttől, és a róla szóló beszédtől. Szellemi harcunk győzelme is  a kereszt erejében van.

“Aki nem látja a keresztfán Krisztus kiengesztelő áldozatát, az hiába néz a keresztre. – Jézus a keresztről és a kereszt által lépett trónjára.”

A mennybe vezető út a kereszten át vezet. Nem lehet kihagyni ezt az állomást. Ha még nem ismerted fel, hogy Jézus a te személyes bűneid miatt szenvedett a kereszten, akkor még nem a menny felé tart az életed. Gyere és állj meg a Golgota előtt, és lásd meg az érted szenvedő Krisztust! Isten azokat magasztalja fel, akik előtte készek voltak megalázkodni. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott, győzelmes húsvétot!

 


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!