Február 18-án igazi örömünnep volt a Makói Baptista Gyülekezetben. Az említett nap délutánján 16 órai kezdettel Joó György testvér presbiterré avatásának lehettek tanúi a zsúfolásig megtelt imaházban a jelenlevők.

A helyi testvérek és a meghívott vendégek mellett szép számban érkeztek a Szegedi Baptista Gyülekezetből is.

Az egybegyűltek köszöntése és a bevezető, igei gondolatok Szappanos Lajos gyülekezetvezető testvértől hangzottak el, aki az avatási alkalom előkészítését is végezte. Az imádsággal átitatott előkészítő munka biztosította, hogy az Úrtól áldottan, ékesen és jó rendben ment végbe az ünnepélyes avatás.

A folytatásban az énekkar, majd Balogh Barnabás szegedi lelkipásztor testvér szolgálata következett. Az elmondott üzenet gyakorlati, életszerű példákkal kiegészítve buzdított a mindennapi helytállásra, szolgálatra, amely egyedül csak Jézus Krisztus által lehetséges zűrzavaros, értékvesztett világunkban. Az igehirdetés kitért arra is, hogy presbiternek lenni megtisztelő hivatás, ugyanakkor nagy felelősség, amely Krisztus előtt való állandó elcsendesedést és folyamatos vezetéskérést igényel, valamint nagyon fontos a gyülekezet társadalmi környezetével való kapcsolatépítés is.

A Presbiteri Tanács képviseletében az avatás hivatalos részét Szécsi Attila presbiter végezte, ezt a szakaszt az avatóbizottság kézrátételes imája zárta le. Ezután elhangzottak az igei köszöntések, jókívánságok, felcsendült az énekkar által erre az alkalomra választott ének.

Ezt követte Joó György presbiterré avatott testvér bizonyságtétele. Megrendítő volt hallani, hogyan segítette az édesanya által közvetített, Isten félelmében való nevelés a korán elvesztett édesapa hiányának átvészelését, a hitben való megmaradást.

A bizonyságtétel így zárult: „Mindazt, amit elértünk a feleségemmel, egyedül Atyánknak köszönhetjük. Szeretünk ebbe a gyülekezetbe járni, és hálásak vagyunk, hogy ilyen testvéri közösségünk van.”

Ezt csak megerősíteni lehet, hiszen ezen a délutánon Jézus Krisztust szolgáló, benne örvendező, nagyon vendégszerető testvéreket ismerhettünk meg a Makói Baptista Gyülekezetben.

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58)

Szécsi Attila


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!