Június 13-án ünnepi istentisztelet keretében avatta a közösség presbiterré Tóth Ferencet. Az avatás egyben szolgálati kirendelés is volt, ugyanis Tóth testvér a sarkadi misszió vezetője lett.

Mike Sámuel

Meghívott igehirdető Mike Sámuel, kecskeméti lelkipásztor volt, aki elmondta, hogy az egyházban elsősorban nem vezetői, hanem pásztorlási válság van. Nem menedzserekre van szüksége a közösségnek, akik a világi vezetéselméletek eredményeit alkalmazva irányítják a rájuk bízottakat, hanem pásztorszívű elöljárókra, akik lehajolnak az emberekhez.

Tóth Ferenc bizonyságtételében elmondta elhívásának történetét, hogyan vezette őt és feleségét abban a döntésben az Úr, hogy visszatérve gyökereihez, abban a gyülekezetben végezzen szolgálatot, ahol felnőtt és ahol hitre jutott.

Barbarics Péter

Az avatást Barbarics Péter, a Presbiteri Tanács tagja vezette. A kézrétételes imádkozás után pedig sorkerült a kirendelésre is. A kiküldő gyülekezet részéről Merényi Zoltán, lelkipásztor köszöntötte Tóth testvért, majd a fogadó gyülekezet nevében Szaniszlai József gyülekezetvezető mondott igei gondolatokat.

Reménységünk van arra, hogy ezzel a döntéssel megerősödik Sarkadon a baptista misszió, és új lendületet kap a kis határszéli gyülekezet.

Az istentiszteleten bemerítésre készülők bizonyságtételeit is meghallgatta a gyülekezet. Örömteli, áldott vasárnapunk volt.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!