Presbiteravatás Jászberényben

768

2021. november 21-én a jászberényi imaházban ünnepi alkalomra került sor a jászberényi és ceglédi körzeti gyülekezetek részvételével. A két gyülekezet életében ez a nap kiemelkedett a vasárnapi istentiszteletek sorából. Ezen a napon került sor ifj. Molnár József testvér presbiterré avatására.

A gyülekezetek tagsága egyöntetű szavazással választotta presbiterré testvérünket. Az avatást Balla András testvér, a Presbiteri Tanács elnöke vezette. A rövid imaközösséget követően Molnár József, a jászberényi és ceglédi gyülekezetek lelkipásztorának igehirdetésére került sor a 2Tim 1,3–8 alapján. Az igehirdetés három gondolatra épült: 1. Gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát! 2. Emlékeztetés: „Nem a félelem lelkét adta Isten…” 3. Légy hű mindhalálig! Ezután ifj. Molnár József bizonyságtételét hallgatta meg a gyülekezet. Az avatás során Balla testvér hangsúlyozta: az avatás nem az eddigi szolgálat elismerése, hanem felhatalmazás a további szolgálatra. A szolgálat vállalásával kapcsolatban kérdéseket intézett Józsihoz és feleségéhez az ünnepélyes fogadalomtétel előtt. A kézrátételes imádságot követően Balla testvér ifj. Molnár Józsefet a jászberényi és ceglédi baptista gyülekezetek avatott presbiterévé nyilvánította. Majd a gyülekezet tagjai részéről köszöntések, jókívánságok hangzottak el a frissen felavatott presbiter testvér és felesége felé. Az Úr áldása legyen közösségünkben ifj. Molnár József és családja életén és szolgálatán!