Pál apostol nyomában

2376

A mai Törökország területe jócskán bővölködik számos olyan emlékhellyel, amelyek egykoron bibliai időkben igen népszerűek, sűrűn látogatottak voltak.

Ilyen hely a mai Efes vagy Selcuk, amelyet mindenki ama  Efézus néven ismer. Nincs olyan keresztény, vagy vallási kultúrában jártas ember, aki ne hallott volna Pál Efézusi leveléről, amelyet rabságból írta a gyülekezet egységének megtartása érdekében. Cezarea vagy Róma lehetett Kr.u. 58-60-ig, vagy 61-63-ig a keletkezési hely és idő.

De vajon mikor járt először e városban?

Pál, miután a keresztény-üldöző Saulból Paulussá vált a damaszkuszi úton,a Jézus Krisztus-tanokat, és a teljes evangéliumot három missziós útja kapcsán hirdette. A második útja alkalmával csak rövid időt töltött Efézusban ( erre utal az Apostolok Cselekedetei 18.19-21.).

Harmadik térítő útján közel három évet tölt Efézusban (Apostolok Cselekedetei 19.1-20.1). Az írások szerint 54-ben a nyár közepén érkezett meg Tarsus érintésével Derbén, Lystrán, Ikoniumon, Antiókián, Kolossén, Laodiceán, majd Hierapolison keresztül Efézusba.Ekkor mintegy tizenkét főből álló kis hívő csapatra lelt.

Ez a tengerparti város ekkortájt pezsgő, kereskedelemmel gazdagon megáldott hely volt, utcáin hömpölygött a tétlen embertömeg, s mi sem bizonyítja jobban gazdagságát, hogy könyvtárral, fürdőkkel, kórházzal, pazar palotákkal rendelkezett. 24 000 férőhelyes színháza ma is megállná a helyét. Artemisz templomát a világ hét csodája közé sorolták.

Pál e helyen sok hívet szertett a Krisztusi életvitelnek, de akkor gyűlt meg a kereskedőkkel a baja, amikor templomaikban az Artemisz(Diána) szobrok ellen beszélt, ezzel is rontva amazok üzletét.

55 körül a zsidók zsinagógájában prédikált közel három hónapig, majd a Schola Tyranniban két évig. Térítő útja nem volt akadálymentes: a zsidók korlátoltak voltak, a pogányok pedig a különféle mágiákban, a szellemidézésben gyönyörködtek.Kitartó, szívós térítő munkájának eredményeképpen Krisztus neve terjedt, a korábbi varázskönyveket összegyűjtötték, majd elégették.Pál egy időben olyan tekintélyt szerzett, hogy a pogányok felnéztek rá, mint akinek a démonok felett is hatalma van.

Efézus, ez az egykoron 200-250 000 lakosú, egyesek szerint 400 000 fős település már nem rendelkezik tengerparttal, mivel a tenger 8 km-t visszahúzódott. Az utcák fellelhetőek, Celsus könyvtára magasodik a tájban, az épületek csodálatos apró, intarziaköveikkel, díszes szobraikkal csalogatják a halandót. Odébb Mária temploma, amely restaurálásra vár, távolabb Mária utolsó menedéke, és hát János emlékhelyei a városban, mert hisz beteljesítette, amit Jézus a keresztnél rábízott…

Megosztás