„Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag a szívetekben.” (2Pt 1,19)

2019. november 4–6. között Balatonszemesen tartották a lelkipásztorok éves konferenciájukat.

A hétfői nyitónapon a igei köszöntés és imádkozás után az Eklézsia Munkacsoport tagjai közül Durkó István, Reimer Attila és Heizer Tamás plasztikusan mutatták be a gyülekezeti tanácsadás folyamatát. Az eddigi tapasztalatok megosztása, a módszerek bemutatása és a bibliai alapok ismertetése jól reprezentálta a változási folyamatok sokféleségét.

Ezután a jelenlevők többféle szekció közül választhattak.

Dr. Steiner József szekciójában a lelkipásztor kortárs kultúrához való viszonyáról beszélgettek a résztvevők. A vezető elmondta, hogy a releváns szolgálat a jelen társadalmában úgy lehetséges, hogy megfigyeljük és megértjük a kultúrát, és a Szentírás ősi üzenetét kontextualizálva adjuk át. Ez ilyen módon is provokálni fogja környezetünket, de nem pattan le róla, hanem közösségünket hozzásegíti ahhoz, hogy misszionáló gyülekezetként létezhessünk.

A Jóföldi Endre által vezetett csoportban a lelkipásztor mint vezető öngondoskodásának lehetőségeit vitatták meg a „Viselj gondot magadra…” bibliai elve alapján. A vezetés ott kezdődik, hogy megtanuljuk önmagunkat vezetni.

Iván Dániel, a balatonszemesi gyülekezet dicsőítésvezetője a résztvevőkkel az ének-zenés dicsőítés istentiszteleti szerepéről, a lelkipásztor és a vezetők dicsőítésben betöltött feladatáról, valamint az igehirdetés és a dicsőítés kapcsolatáról cserélt gondolatokat.

A Durkó István által vezetett szekció tagjai ezekre a kérdésekre keresték a válaszokat: Hogyan ismerhetjük fel a jelen és a jövő vezetőit? A vezetőkre nagy szükség van a gyülekezetekben, de nem mindenki vezető! Hogyan lehet fejleszteni a vezetőket? Ki milyen vezetési feladatra képes? A gyülekezetekben kialakult vezetői struktúra támogatja vagy akadályozza a vezetőket a szolgálatban? Mit tegyünk, ha valaki már alkalmatlan a vezetésre? Nagyon fontos, hogy választ találjunk ezekre a kérdésekre.

A Heizer Tamás által vezetett beszélgetésben is a vezetésről folyt a párbeszéd. Ők ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak: Mit jelent vezetni? Mikor van rá szükség? Miért nélkülözhetetlen? Hol vannak teológiai csapdák a vezetéssel kapcsolatos nézeteink terén, amik gátolnak minket? Hogyan vezeti Isten a vezetőket, hogy képesek legyenek vezetni a rájuk bízott közösséget?

Reimer Attila szekciója az isteni látás kérdéskörét járta körbe. Bepillantottak az egyháztörténelem meghatározó eseményeibe. Végigkövették azt a történelmi folyamatot, amelyben a látás jelentősége az egyház életéből áttevődött az üzleti életbe, majd újra felerősödött a gyülekezetekben. A látással természetesen vissza is lehet élni. Ezért is fontos, hogy a gyülekezet megvizsgálja azt.

Macher Tivadarral a szekciótagok az elöregedő gyülekezetek jellegzetességeit vették sorba. Ahol több a temetés, mint a bemerítés és a gyermekbemutatás együtt. Nemcsak a lelkipásztort, de a gyülekezetet is megviselheti. Miként lehet a reménységet életben tartani? Lehet-e az idős testvéreket változásra bírni a jövő generáció érdekében, hiszen ha mindig ugyanúgy mennek a dolgok, akkor egy idő után az élet megáll. A legtöbb idősödő gyülekezetben a munkatársak hiányával küzd a lelkipásztor, ahol mindent ő végez. Mit tehetünk mégis?

A közös vacsora utáni lelki közösségben Meego Remmel, az Európai Baptista Szövetség elnöke hirdette Isten megerősítő és bátorító igéjét. Isten nem hagy egyedül! – emlékeztette a lelkipásztorokat testvérünk. A lelkészi bizonyságtételek az isteni megerősítés példáit mutatták be, ahogy kinek-kinek az életében megtörtént a csoda: erőt kaptak a Szentlélektől.

Kedd délelőtt a rendezvény fő előadója, Meego Remmel a lelkipásztorok etikai kérdéseiről szólva kifejtette, hogy a keresztény etika középpontjában Jézus Krisztus áll. Ő határozza meg az ember karakterét, jellemét. A Krisztus-hívő ember így válik alkalmassá a Biblia etikai normatíváját, Isten törvényét betölteni.

Az előadáshoz hozzászólva először Horváth Zsolt beszélt a lelkipásztor személyes etikájáról, majd Takács Zoltán a szolgálat során felmerülő erkölcsi kérdésekről, végül Háló Gyula a lelkipásztor kommunikációjának etikai kérdéseiről az internet és az élő szó világában. A pódiumbeszélgetés során sok-sok kérdést intéztek a lelkipásztorok az előadóhoz és a hozzászólókhoz.

A jóleső kávészünet után az ügyintézők lelkipásztori meghívás folyamatában szükséges feladatairól adott tájékoztatást az elnökség. Felhívták a figyelmet az előkészítésben előforduló hibákra, mulasztásokra, hiszen az ügyintéző szolgálata évekre meghatározhatja a gyülekezet életét. A közös imádkozásban országos ébredésért, megtérőkért, a gyülekezetek megújulásáért fogott össze a konferencia Isten előtt.

Az esti lelki alkalmon Balogh Barnabás igehirdetése a prófétai szó fontosságát emelte ki. Isten szavának van megszólító ereje, amely valóságos változást indít el a lelkekben.

Szerda reggel, mint előző nap is, imaközösséggel kezdtek a munkának a lelkipásztorok.

Meego Remmel, az európai, és Papp János, a magyar testvérek elnöke az európai baptisták lelkiségi és missziós folyamatairól adtak áttekintést. Meego Remmel testvér 52 ország baptista közösségeinek életéről osztott meg információkat és személyes tapasztalatokat. Papp János egyházelnök testvér az Európai Baptista Szövetség elmúlt éveinek változásait és irányait mutatta be. Az ismertetések utáni fórumbeszélgetésben választ kaptak a lelkipásztorok a Kelet–Nyugat közötti különbség, a helyi baptista hagyományok közötti különbség, az európai kulturális sokféleség, a migráció kérdéseire.

Ezt követően az elnökség részéről először Mészáros Kornél főtitkár testvér a legfontosabb aktuális kérdésekről adott tájékoztatást. Aztán Durkó István missziói igazgató testvér a szociális és egészségügyi intézmények szolgálati lehetőségeit ismertette.

A konferencia megindító úrvacsorai közösséggel zárult. Az otthoni gyülekezetekben a lelkipásztorok megosztják majd és továbbadják a konferencia lelki élményeit és üzeneteit.

A konferencia szervezői, a Magyarországi Baptista Egyház elnöksége köszönetét fejezte ki Meego Remmel elnök testvér szolgálatáért, és Jézus Krisztus áldását kérte az európai baptisták között végzett munkájára.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!