Megkezdte 117. tanévét a Baptista Teológiai Akadémia

495

2022. szeptember 18-án tartotta tanévnyitó ünnepségét a Baptista Teológiai Akadémia a Nap Utcai Baptista Templomban. A 117. tanév megnyitásaként a zászlós bevonulás alatt a teológia himnuszaként is jegyzett „Hálás szívvel áldunk”, Elgar zenéje csendült fel.

Dr. Mészáros Kálmán rektor imádsággal nyitotta meg az alkalmat, majd László Gábor, a BTA főtitkára – aki egyben az esemény liturgusa is volt – köszöntötte a résztvevőket.

A tanévnyitó istentiszteleten Tóth Sándor, a debreceni Új Remény baptista gyülekezet lelkipásztora Máté evangéliuma 16. fejezete és a Zsidókhoz írt levél alapján hirdette Isten igéjét. Jézus kérdése – Kinek mondják az emberek az Emberfiát? – arra bátorít bennünket, hogy megismerjük azt a Krisztust, akit képviselünk, akit be akarunk mutatni másoknak. Másrészt az emberekkel kapcsolatban kell lennünk, köztük kell lennünk ahhoz, hogy tudjuk, mit gondolnak, mert csak így tudunk releváns válaszokat adni. Jézus másik kérdése – „És ti kinek tartotok engem?” – ma hozzánk is szól. Péter vallástétele, „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”, üzenet számunkra is: tudnunk kell, kihez tartozunk, kit követünk, kit akarunk megismertetni a világgal.

Kelédi Márton, a tanulmányi osztály vezetője imádságát követően dr. Mészáros Kálmán rektor megtartotta tanévnyitó beszédét. A Timóteushoz írt levél alapján kitért a hitelesség és hűség fontosságára. Udvarnoki András, teológiánk alapítójának példáján keresztül is arra bátorította a hallgatókat, hogy váljanak tanítványokká, köteleződjenek el és kapcsolódjanak Krisztushoz, hiszen ez illeszkedik Isten tervébe. A tanítványok számára fontos a misszió, és a küldetés része, hogy át kell adni mindazt, amit tanultak. Jézus parancsa ez: Tegyetek tanítvánnyá minden népet!

Az elmúlt esztendőben 100 hallgató végzett az intézményünkben, ebből 30-an Kárpátaljáról. Idén 106-an nyertek felvételt. A gyülekezeti lelkipásztori specializáción 25-en tanulnak, közülük 20-an baptista gyülekezetben készülnek a szolgálatra.

Teológiánk hagyományaiban új liturgiai elemként az elsőéves hallgatók fogadalomtétele következett, amelyet Paróczi Zsolt rektorhelyettes és Balla Péter gazdasági főigazgató vezetett.

Papp János egyházelnök Isten áldását kérte az előttünk álló tanévre, a hallgatókra, oktatókra. Ezt követően került sor az Udvarnoki András-díj átadására, amelyet a covid-helyzet következtében tavaly kimaradt év miatt két személy vehetett át. Az intézményt és Krisztust hűségesen követő, kiváló oktatók, kutatók számára adományozható a díj. Az Udvarnoki-díjat idén prof. emeritus dr. Almási Mihály nyugalmazott egyetemi tanár, lelkipásztor, és Hegyi András nyugalmazott főiskolai docens, lelkipásztor kapta. A következőkben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjak átadására került sor, amelyeket idén Veres Norbert Csaba, Rechnitzer László és Lénárd Ferenc vehetett át. Bereczki Lajos rektorhelyettes ismertette a Páth Géza-díj létrehozásáról szóló szenátusi döntést. A díj évente egyszer adható a kiváló, hiteles keresztény életet élő hallgatóknak.

A zenei szolgálatot Pető István végezte.

Az ünnepélyes tanévnyitó László Gábor főtitkár áldáskérő imádságával és a nemzeti Himnusz közös éneklésével zárult.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!