Magyarországon járt a Baptista Világszövetség elnöke

2070

A Magyarországi Baptista Egyház idei közgyűlését, lelkipásztor- és munkakonferenciáját Velencén tartotta 2013. április 26–28. között a Zöldliget Általános Iskolában.

Mottója: „Tanuljunk Isten iskolájában”. Erre az alkalomra fő előadónak meghívta a BVSZ jelenlegi elnökét, dr. John Upton testvért.

Új idők új szeleit tapasztaltatta az eddig szokatlan helyszín: a Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola Velencéről. Papp Jánost, az MBE elnökét idézem: „…széles körű szolgálati és missziós kapuk nyíltak előttünk. Óvodákat, iskolákat, szociális intézményeket »kaptunk«. Több mint 16.000 gyermeket és fiatalt, akik felé szolgálhatunk, és akik között szólhatunk Krisztusról…”

Dr. John Upton bevezetőjében elmondta, hogy utoljára 17 évvel ezelőtt járt Magyarországon. Azelőtt pedig Révész Árpád evangélista szobatársa volt Buenos Airesben egy konferencián. Örömét fejezte ki amiatt, hogy a Baptista Szeretetszolgálat több olyan helyre jut el, ahová mások soha: Észak-Koreába, Haitibe, ahol nagyszerű iskolát építettek, de Jeruzsálemet is elérik.

Dr. John Upton felidézett egy emléket abból az időből, amikor családjával Kína egy szegény területén misszionárius volt. Egy napon, amikor szerettei lendületes bevásárlást végeztek a millió lakójú falujuk egyetlen új és modern bevásárlóközpontjában, nem mindennapi történet tanúja lehetett. Egy kínai kisfiú, aki sohasem látott addig mozgólépcsőt, megpróbált feljutni azon a következő szintre, de a lefele tartó részét választotta. Gyaloglással, futással, nekifutással sem sikerült neki. Újabb ötlete támadt. Kezével a mindkét oldali korlátra támaszkodva egész testét felemelte a lépcsőkről. Mégis lent kötött ki. Majd jött az édesapja, szépen átvezette a felfele haladó mozgólépcsőhöz. Együtt könnyedén célt értek. Ezt teszi Isten Lelke is. Ezékiel 37,1–10-et olvasta hozzá. Van-e ilyen élő reménységünk?

E beszéd után a Parlamentbe siettek politikusokkal találkozni, sajtókonferencián részt venni.

Az esti istentiszteleten dr. John Upton Jézus kezéről beszélt. Az erős ácskézről, a kemény munkához szokottról, a gyermekek megáldásához értőről, a csüggedtek arcát felemelőről. A gyógyító, imádkozó, felénk mindig kitárt kézről. A kereszten mozdíthatatlanságba szegezett kézről. A Márk 6,34–44-et olvasta. Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus leggyakrabban kenyeret tartott a kezében. Mindig négy dolgot tett azzal. Átvette, elvette. Hálásan megáldotta. Megtörte. Továbbadta. Kezébe tehetjük mi is életünket, értékeinket, képességeinket, időnket stb. Az előbb említett négy dolog vár azokra is. A szükségben levők megelégítése után kosarak fognak megtelni a maradékokkal!

Másnap dr. John Upton hivatalos köszöntőjében elmondta, hogy mi emberek a falépítés mesterei vagyunk. Történelmi példákat adott rá a rómaiaktól kezdve napjainkig. Eltökélt szándékunk kizárni, távol tartani valakiket. Önvédelemre rendezkedtünk be. Jézus pedig evangelizálni, szolgálni küld. Krisztus egyesít ebben (Efezus 2,14). Ezért a BVSZ falakat bont. A bűnét, az elnyomásokét, az igazságtalanságokét, a sötétségét.

Az utolsó nap délelőttjén dr. John Upton visszaemlékezett arra a telefonhívásra, amikor ismeretlen beszélgetőpartnere a jelenlegi ENSZ-főtitkárként mutatkozott be. Mivel barátai, ismerősei közül már többen is megviccelték telefonon, azt gondolta, hogy ekkor is az történik. A nyelve hegyén volt, hogy ő pedig az Egyesült Államok elnökeként mutatkozzon be. Hirtelen meggondolta magát, és valódi nevét mondta. Kiderült, hogy nem tréfáról volt szó, hanem beszélgetésre és imádkozásra kapott meghívást feleségével együtt. A segítséget kérő házaspár nem akart Istenhez térni, csupán szabadulni jó néhány nyomasztó kérdéstől. A bevezető beszélgetés után egy órát imádkoztak értük, velük. Isten megjelent köztük. Mennyei Atyánk módszere, hogy kérdéseinkre kérdéssel válaszoljon. Ekkor felolvastatta az 1Mózes 3,1–9-et.

d17da871e61dc00bd3ca25f2afa71ff2A továbbiakban Isten három szokványos kérdését részletezte, amit mindenkinek feltesz: 1. Hol vagy? Hol van a szíved, hát a kapcsolataid? Miért rejtőzködsz előlem? 2. Hol van testvéred? Jézus leggyakrabban a szemet gyógyította. Baj van látásunkkal. Ahogy Istent, testvéreinket, a szükségben levőket látjuk. Mikor fogjuk jelenlegi állapotuktól függetlenül Isten képmását felfedezni bennük, és annak megfelelően őrizni őket? 3. Mit csinálsz itt ilyen csüggedten (1Királyok 19,9)? Feladatunk a világ megváltoztatása Istennel. Jézusért meg tudjuk mozgatni az egész világot, akárcsak a kanadai farmerek az útban levő csűrt! Történt egy helyen, hogy útépítés közben kiderült egy régi kanadai csűrről, hogy túl közel van ahhoz. A hatóságok felszólították a tulajdonost, hogy vagy bontsa le csűrét, vagy költöztesse arrébb 20 méterrel. Az első változathoz nem volt szíve, a másodikhoz pedig pénze. Szomszédai értesültek kilátástalanságáról. Egy nap 347-en jöttek el hozzá, hogy miután hidraulikus emelőkkel megemelték a kérdéses faépületet, bedugják kezüket alá, és egyszerre mozdulva átvigyék a már előkészített új alapra. Számítások szerint egy személyre kb. 20 kg teher jutott. Ki-ki emelje együtt a rá jutó világevangelizációs terhet! Válaszoljunk jól Isten hozzánk intézett kérdéseire!

Szolgálatát követően Szenczy Sándor testvér felhívására többen előrejöttek, hogy életükbe hívják Jézust, és elég sokan azért, hogy a jelen levő lelkipásztorok a megosztott kéréseiket közbenjáró imával a mindenható és szerető Isten elé vigyék.

Jeles vendégünket Varga György és dr. Bukovszky Ákos testvér tolmácsolta.

Dr. John Upton testvér tervébe foglalta a szombathelyi gyülekezet és új imaház felkeresését is.

Hálásak vagyunk Istennek fő előadónk átütő erejű, felejthetetlen élményt okozó igeszolgálataiért, a Magyarországi Baptista Egyház 2013. évi velencei közgyűlésének, lelkipásztor- és munkakonferenciájának minden áldásáért.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286