Örömteli szívvel gyűlt össze a fóti baptista gyülekezet 2022. február 13-án, vasárnap délután Kiss Illés Zoltán lelkipásztor beiktatására. 2021. áprilistól, az elmúlt hosszú évek során itt szolgáló lelkipásztor távozásával ügyvezető lelkipásztorunk, dr. Steiner József testvér látta el a pásztori teendőket, és egy gyülekezetfejlesztési folyamaton vitte keresztül a közösséget, hogy készek lehessünk egy új lelkipásztor fogadására. Sokat imádkoztunk és böjtöltünk, hogy Isten rendelje ki számunkra azt a lelkipásztort, akit ő szeretne látni a gyülekezetünkben.

Az elöljáró testvérek teljes egyetértésben hívták meg bemutatkozó szolgálatra Kiss Illés Zoltán lelkipásztort 2021. november 28-ra. A bemutatkozó szolgálat után lehetőségünk volt egy fórumbeszélgetésen kérdéseinket is feltéve megismerni őt és feleségét, majd a gyülekezet nagy egyetértésben meghívta Illést lelkipásztorának. Az ő végső válaszára várva azért imádkoztunk, hogy Isten vezetése legyen a válaszában. Ők elfogadták a gyülekezet meghívását, és 2022. február 1-én ide is költöztek Fótra.

A beiktatási istentiszteletet dr. Steiner József ügyvezető lelkipásztor vezette. Ő ismertette a lezajlott folyamat főbb lépéseit, és ismertette Kiss Illés eddigi életútját.

Papp János lelkipásztor, egyházunk elnöke szolgált igei gondolatokkal a Zsid 6,19–20 igeszakasz alapján: Legyen biztonságtudatod Krisztusban! Igyekezz az Isten szerinti lehetőségeket meglátni! Ha tele vagy hittel és reménységgel, akkor mindaz erőforrás lehet a gyülekezet életében. Legyünk Krisztus-biztos gyülekezet! Ezekkel a gondolatokkal biztatta új lelkipásztorunkat.

A fogadalomtétel után az áldáskérő imádságot Boros Dávid lelkipásztor mondta (a Budapesti Baptista Egyházkerület elnöke). A szószéki Bibliát dr. Steiner József adta át Kiss Illés Zoltánnak.

Székfoglaló bizonyságtételében Illés elmondta, hogyan hívta el őt Isten a lelkipásztori szolgálatra egy korábbi betegsége által. „A lelkipásztor lelki munkás – mondta mindig a nagypapám… Szeretnék időt tölteni veletek, legyetek nyitottak és őszinték, hogy megismerjük egymást… Nemcsak a gyülekezet, hanem Isten hívott el… Ahol élek, pásztor leszek – a városban, az utcán is.”

Ezek után számos köszöntés következett. Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára köszöntötte az újonnan beiktatott pásztort, kiemelve, hogy ő komoly felelősséggel tartozik a gyülekezetért. Egy erős közösségként tartsa fenn, hogy az erős kősziklává tudjon válni. Sok erőt és kitartást kívánt ehhez mind a lelkipásztornak, mind a közösségnek.

A társegyházak részéről dr. Cserhátiné Szabó Izabella evangélikus lelkésznő erről szólt: „Jézus mondta: »Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és ők ismernek engem.« A lelkipásztor is bárány a nyájban, és neki is van pásztora.”

Mezei Tibor református lelkész az 1Pt 5,1–4 alapján mondta el köszöntő szavait, majd hozzátette: „Jó itt látni az ismerős arcokat és mögötte a szerető szíveket.”

Filemon Zsolt, a gyülekezet korábbi lelkipásztora is így fogalmazott: „Jó itt lenni és jó látni a gyülekezet ifjú pásztorát. »Senki meg ne vessen ifjú korod miatt…« (1Tim 4,12)” Majd John White-ot idézte: „Isten elhívott egy feladatra, az a dolgod, hogy ezt minden erőddel végezd, és ne hagyd magad mellékvágányra téríteni.”

Boros Dávid a Józs 1,16–17-et idézte, és így zárta köszöntését: „Te az Úrral, mi is az Úrral, te az Úrral, mi veled.”

Balla András, a Presbiteri Tanács vezetője így köszöntött: „»Mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk.« (1Kor 1,23) Ő az igazi megoldás az emberek számára – az Úr adjon neked bölcsességet a szolgálathoz!”

Győri Kornél testvér az újpesti gyülekezet és Mészáros Kornél (mint korábbi fóti lelkipásztor) köszöntését is hozta. Ő maga 2005–2006 között ügyintéző lelkipásztorként szolgált a gyülekezetben. „Az ajtón kívánkozzanak befelé jönni az emberek… legyen egy nyitott ajtó a gyülekezet! A szeretet forradalmát hozza el Isten közétek!”

Nikodém Noémi elöljáró a kondorosi körzet nevében szólt: az elengedés művészetét egész életünkben gyakorolni kell. „Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok!” (2Kor 8,13) Végül a „Mind jó, amit Isten tészen…” kezdetű ének szövegét idézte köszöntésül.

Szilágyi Zsigmond orosházi presbiter testvér köszöntése következett a Zsid 13,17 alapján. Illésnek igazi pásztorszíve van, fiatal kora ellenére jó emberismerő. Le tud hajolni, meg tud alázkodni a megtört szívűekhez, a betegekhez, fel tudja keresni azokat, akiknek erre szükségük van, ott van, ahol kell.

Geri Károly a helyi gyülekezet nevében egy József Attila-versrészlettel köszöntött: „kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, / de gondold jól meg, / bántana, ha azután sokáig elkerülnél.” Ezután Babinecz Ildikó Reményik Sándor Lámpagyújtogató című versét mondta el.

Lukácsné Barát Erika a női kör nevében köszöntötte a lelkipásztor-feleséget, „a fóti gyülekezet legfiatalabb lelkipásztor-feleségét”. Majd az 1Tim 4,12; 2Tim 1,7; 2,15 igékkel kívánta, hogy Adrienn legyen példa mindenben a gyülekezetben.

Kiss Illés Zoltán reagált a köszöntésekre: „Szeretnénk megköszönni ezt a sok kedvességet és szeretetet, amivel fogadtatok, a költözésben, pakolásban tapasztalt segítséget és a mostani köszöntéseket is köszönjük nektek. Reménységgel várjuk az előttünk lévő éveket. Úgy vesszük, hogy itt van a helyünk, itt lesz az otthonunk. Azzal a szeretettel, amivel fogadtatok, máris közelebb érezzük, hogy itt van az otthonunk.”

Az ünnepi alkalom során a gyülekezet dicsőítő csoportja vezette az éneklést. Végül dr. Steiner József lelkipásztor zárszavaival és Papp János egyházelnök testvér áldáskérő imádságával zárult a beiktatási istentisztelet. A távolról utazók és a meghívottak szeretetvendégségével zártuk a napot.

Kedves Illés és Adrienn, Isten áldja meg a szolgálatotokat a gyülekezetünkben!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!