Istennek hála a körzet nem maradt lelkipásztor nélkül. A presbiterek közül hívta el az Úr újabb szolgálattevőjét, Váraljai Zsoltot és feleségét, Katit, akik vonakodás nélkül igent mondtak. Lénárddarócon 2019. szeptember 7-én Durkó István, a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója végezte a beiktatás szolgálatát.

Prédikációjában a Máté evangéliuma 20. részéből olvasta fel a szőlőmunkások példázatát. Kiemelte, hogy Isten meghívása a szőlőskertbe minden időben, mindenkihez szól. Az elszámolás kegyelem alapú. Nem számít, ki mikor tért meg, az Úr keresi és hívja a munkálkodni kész embereket. Bátorította a testvériséget, hogy bár a szolgálat során mindig lesznek nehezebb időszakok, de bízni és hinni kell az Úrban, aki mellé elköteleztük magunkat.

Igehirdetése után ünnepélyes pillanatok következtek. Váraljai testvér és a gyülekezet egybehangzóan fogadalmat tettek a kölcsönös elfogadásról, tiszteletről és az egymás irányába vállalt felelősségről.

A fogadalomtétel után négyen kértek áldást Váraljai Zsolt és felesége életére. Durkó István az egyház képviseletében, Fekete Róbert egyházkerületi elnök a kerület nevében, Győri Gábor, az ózdi körzet korábbi lelkipásztora (jelenleg a Kiskőrösi Baptista Gyülekezet lelkipásztora) és Drenyovszki László, a körzet ügyintéző lelkipásztora.

A köszöntések, jókívánságok sorát Győri testvér gondolatai nyitották meg, majd a szószéki Biblia jelképes átadásával a szolgálatot is átadta.

A köszöntéseket folytatták a meghívott társegyházak vezetői, a kerület elnöke, a körzet elöljárói, gyülekezeti tagok, a helyi dicsőítő csapat és a család.

Mindezek után Váraljai testvér a lelkipásztori székfoglalójában az Apostolok cselekedetei 20. rész 27–28. verseit olvasta fel.

Prédikációjában kifejezte háláját szülei iránt, akik az ige magvait elültették szívében és jó példával jártak előtte. Buzdította a gyülekezetet a hűséges elkötelezett szolgálatra, a kegyelemben, hitben és a szeretetben való növekedésre és az egy testként való együttműködésre. Kiemelte, hogy az „egy szív” és az „egy akarat” hegyeket tud mozgatni.

Az alkalom végén a megjelent körzet megköszönte Drenyovszki testvérnek és feleségének az elmúlt hónapokban végzett áldozatos ügyintézői szolgálatukat.

Az ünnepi istentiszteletet a gyülekezet szeretetvendégséggel zárta.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!