2020.09.19-én ünnepélyes keretek között avatták fel és iktatták be Gáspár Botondot a Szokolyai Baptista Gyülekezet lelkipásztorának.

A szabadtéri istentisztelet házigazdája Meláth Attila váci lelkipásztor volt, Botond mentora, aki remekül összefogta az alkalmat. Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke Pál Korintusiakhoz írt első leveléből prédikált. A „sportos” igékkel nem csupán a kosaras lelkészt, de a megjelenteket is bátorította, az éneklést pedig az Angyalföldi Baptista Gyülekezet dicsőítő csoportja vezette.

A lelkipásztori fogadalomtétel különleges része volt az alkalomnak, ugyanis Gáspár Botond után a gyülekezet is fogadalmat tett Isten és a megjelentek előtt, hogy mindenkor törekedni fognak a krisztusi szeretetre, békességre és az együttműködésre.

A köszöntések sorát Némethné Pintér Csilla, Szokolya polgármestere kezdte meg, személyes és derűs szavait az angyalföldiek búcsúztatása, illetve a Váci Baptista Gyülekezet köszöntése követte, ahol Botondot bízták meg az ifjúság és a fiatal felnőttek vezetésével, pásztorlásával. Ezután Merényi Zoltán, gyulai lelkipásztor átadta a szószéki bibliát, felelevenítve, hogy 2010-ben, amikor megismerték egymást, nem gondolta volna, hogy ilyen módon fonódnak majd össze útjaik és szolgálataik.Papp Szabolcs a Budapesti Baptista Egyházkerület,  Benedek atya és Tamás Balázs pedig a helyi katolikus és református gyülekezetek nevében köszöntötte a friss végzőst. Végül, de nem utolsó sorban a helyi baptisták nevében Révész Milán és a gyülekezet köszöntötte a családot pár bátorító szóval és egy áldáskérő énekkel.

Gáspár Botond székfoglalójában az élet fájáról prédikált, ami Szokolyán különlegesen meghatározó, hiszen az újszülöttek megünneplésére „életfákat” ültetünk, de az élet fája a kereszt is, melyről ezt írja a Biblia:

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje…mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.”(1Kor.1:18,23-25).

Mindenért Istené a dicsőség! 
Fotó: Jóföldi Bence


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!