Lelkipásztor-avatás és -kirendelés Kispesten

3046
A kispesti baptista gyülekezet lelkipásztor avató istentisztelete

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Lukács 10,2)

Április hónap utolsó vasárnapján ez az ige hangolta hálaadásra a Kispesti Baptista Gyülekezet testvériségét. 2019. április 28-án ugyanis lelkipásztor-avatásra és -kirendelésre került sor Pollák Dávid testvér személyében. Az ünnepi szolgálatokat Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke végezte az 1Korinthus 15,1–14 alapján.

Dr. Mészáros Kálmán, a kispesti gyülekezet lelkipásztora ismertette először Pollák Dávid lelkipásztorjelölt életútját, majd kinyilvánította a gyülekezet szándékát, miszerint a jelenlegi lelkipásztor mellett meghívja és kirendeli Pollák testvért a kispesti gyülekezetben végzendő ifjúsági és zenei pásztori szolgálatra. Ezt követően került sor a lelkipásztorjelölt hitvallására és fogadalomtételére, valamint a vezetők kézrátételes áldó imádságára.

Pollák Dávid bemutatkozó tanúságtételében elmondta, hogy a csepeli gyülekezetben nőtt fel és ott is merítkezett be 15 évesen. Ezt követően foglalkoztatta az a gondolat, hogy az Úr szolgálatába szegődjön. Egyetemi évei alatt kapcsolódott be a Timóteus Társaság FÉK ifjúságmentő missziós programjába. Eközben ismerte meg későbbi feleségét, Liling Judit, Wesselényi utcai fiatalt, akivel Tahi táborban kötött házasságot. Ezt követően kezdte meg tanulmányait a Baptista Teológiai Akadémián, ahol alapszintű (BA) és mester (MA) diplomát is szerzett 2017-ben.

Ettől kezdve kapcsolódott be a Kispesti Baptista Gyülekezet életébe feleségével együtt, lelkészgyakornokként szolgált Mészáros Kálmán lelkipásztor mellett. Ezzel párhuzamosan iskolalelkészként két baptista iskolában – az óbudai Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumban és a kőbányai Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskolában – végez hitoktatói szolgálatot.

Az újonnan felavatott lelkipásztort és feleségét dr. Steiner József, a BSZA missziói igazgatója, Mészárosné dr. Seres Leila, a helyi gyülekezet lelkipásztornéja, Gerő Tamás, a kispesti gyülekezet főgondnoka, Vörös György, a csepeli anyagyülekezet diakónusa, Szilágyi József, a BBEK megbízottja, Balla András, a Presbiteri Tanács elnöke, Tóth Krisztián, a budaörsi gyülekezet lelkipásztora, Kapitány Zsolt, a pestszentimrei gyülekezet pásztora, és Deckerné Hornyák Erzsébet, a család képviselője köszöntötte igével, bátorítással, apró emléktárggyal és virággal.

Jézus így bátorította tanítványait: „Emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra.” (János 4,35) Legyen Isten további áldása a fiatal lelkipásztor életén, családján, a diákok közötti munkáján és a kispesti gyülekezetben végzendő gyümölcsöző szolgálatán! Soli Deo gloria!

A teljes istentisztelet


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!