Ismét egy könyv került nyomdába

1741

A Kiskunság hívői címmel ismét egy könyv került nyomdába Szebeni Olivér lelkipásztor tollából.

A szerző, amikor életének 90. esztendejéhez közeledett, gondolatban visszatért a Kiskunság vidékére, ahol már teológusdiákként is prédikált, ahonnan felesége is származott, és az ott átélteket hosszú életének tapasztalataival ötvözve mutatja be olvasói előtt. Nem kis nosztalgiával ír a tompai tájról, a korabeli emberek különös életéről, hisz megszerette a Kiskunságot, sajnálta az ott élő embereket a roppant terhekért.

Szebeni Olivér könyvében hangsúlyos a történelmi hűség, a táj és a vidék szeretete, hosszú életén át szerzett emberismerete, feleségéhez, Simola Jolánhoz fűződő hitvesi kapcsolata, de könyve bizonyságtételi alkalom is az Istenhez való hűséges ragaszkodás kifejezésére.

Könyvében betekintést enged az akkori gyülekezeti viszonyokba is, bemutatja az egyszerű hívők ragaszkodását a megtalált hithez, és az elhívott missziómunkások kitartó szolgálatát. Olvashatunk benne baptista missziónk jeles munkásáról, a kiskunsági missziót elindító úttörő apostolról, Seres Sámuelről, de megtaláljuk benne a tompai, kelebiai, kiskunhalasi táj ismert lelkimunkásait is. Somogyi Sándor, Maróthi János, Sárkány Zoltán, Lőrincz Imre, Almási Károly, Szebeni Olivér, sőt Lovas András idejéből is tájékozódhat a kedves olvasó.

Ezt a tájat, a déli határvidéket sem kerülte el az evangéliumi misszió számos, sokszor egymással szembenálló irányzata. Könyvében azonban a szerző az őskeresztényeket, a baptistákat vagy a pünkösdi karizmatikusokat egyaránt hívőkként említi. Munkásságukat az evangélium terjesztőiként értékeli.

Könyvének sokrétű mondanivalója nemcsak a Kiskunság vidékének missziójával foglalkozik, hanem igyekszik a hazai evangéliumi kereszténység helyzetét az adott történelmi kontextusban bemutatni, figyelemmel az első és második világháború idejére, a szocialista társadalmi viszonyokra, sőt továbbgondolja napjaink migrációs veszélyeit is. A könyv lírai hangzású részeiben ihletetten ír a természet szépségéről, és bepillantást enged a hitvesi szeretet őszinte mélységeibe is.

Szebeni Olivér még 1955-ben írta a tompai baptista gyülekezet missziótörténelmét bemutató kis gépelt füzetében:

„Szeretném azt elérni soraimmal, hogy a buzdító példákból, hősies hitekből mai életünkre, mai feladatainkra találnánk serkentést. Így lenne a mi történelmünk is tanítómesterünkké.”

Legyen ez a célja ennek a könyvnek is, amely az immár szép korú szerző tapasztalataival, hiteles visszaemlékezésével olvasói ismereteit gazdagítja, gondolkodását formálhatja, és határozott istenigenlésével másokat is erre bátorít.

A kiadvány megrendelhető a szerzőnél a 06-20-236-2163 számú telefonon.

Könyvbemutatót is tartunk 2019. március 17-én 16 órakor az Újpesti Baptista Imaházban, 1043 Budapest, Kassai u. 26.