Hosszú előkészítő munkát követően a hálaadónapon került sor az új gyülekezetvezetők beiktatására Pesterzsébeten 2022. október 16-án.

Több mint egyéves közös gondolkodással, imádkozással, az Úrra figyeléssel készült a pesterzsébeti gyülekezet elöljárósága a gyülekezetvezető-választásra, amely Laczkovszki János testvér leköszönésével vált aktuálissá 26 éves hűséges szolgálat után.

A gyülekezet vezetősége a nagy létszámú pesterzsébeti közösség sokrétű feladatait áttekintve arra a szükségszerű elhatározásra jutott, hogy két főt jelölnek a gyülekezetvezetői pozíció, szolgálat ellátására: Lovász Gyula és ifj. Varsóci Károly elöljáró testvéreket, akiket a gyülekezet tagsága is megerősített a korábbi szavazás során.

Laczkovszki János gyülekezetvezető testvér hosszú évtizedeken át hűségesen, nyílt szívvel, őszintén szolgálta az Urat, vezette a gyülekezetet, sokszor nehéz, embert próbáló kihívások közepette kellett helytállnia és összetartani a gyülekezetet… Mindebben a komoly szolgálatban biztosan támaszkodhatott feleségére, Laczkovszki Jánosné Ilikére. Laczkovszki János áldást kért az új gyülekezetvezetőkre, és útravalóként szívükre helyezte, hogy hordozzák térdeiken a gyülekezetet Isten előtt, és szeretetben szolgáljanak Péter második levelének igéi alapján: „Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.” A hálaadónap délutánján a gyülekezet elköszönt Laczkovszki Jánostól mint gyülekezetvezetőtől, és hálával emlékeztek meg a 26 éven át tartó hűséges, szeretetteljes, bölcs és Istenre figyelő szolgálatáról.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!