Hazai tájakon

2795
Képek: hiros.hu

A Kecskeméti Baptista Gyülekezet meghívására ez év szeptember 17-én érkezett a Baptista Központi Énekkar az alföldi városba, hogy Isten dicsőségére énekelje a reformáció énekeit a jubileumi évben.

Az énekkart Oláh Gábor és Oláh Miklós karnagyok vezényelték, az orgonakíséretet Révész László orgonaművész látta el. A műsor valóban visszavezetett a középkor végére, a reformáció zenéjétől eljutottunk a mai énekeinkig. Oláh Gábor testvér egy-egy ének előtti ismertetéssel segítette a gyülekezetet a kegyességtörténeti jellegek megismerésében.

A reformáció kezdeti idejéből Crüger, „Erős vár a mi Istenünk, Josquin de Pres: Fogadd el hálaénekem Walter: Jer kérjük Isten áldott, Goudimel84.,23., 42.,134. zsoltár feldolgozását és Leisring: Néked éneklünk. A fő zenei irányt Bach: 80. kantáta zárókorál, Csak Te vagy én Istenem, Jézus lelkem üdve, Máté passió vezérkorál, Karácsonyi oratórium 5. korál, Mendelsshon Ó Krisztusfő, te zúzott és a 95 zsoltár adták.

Az igehirdetésben Mike Sámuel lelkipásztor az 51. zsoltár alapján szólt arról, hogy a reformáció valóban új kezdet, mint Dávidnál. A restauráció nem elég, mert az a régi tartalom megújítását végzi el csupán. A bűnbánat és megtérés által szül újjá a Szentlélek Isten.

A harmadik zenei részben a baptista kiadványok énekeiből szolgált az énekkar: „Ó, mint örül a lelkem (hugenotta dallam), Tóth Gábor-Somogy Imre: Uram, a Tiéd, Ráduly Emil 124. zsoltár, Tóka Szabolcs: Szívből köszönöm, Uram, és Tégy foglyoddá Uram. Befejezésül a Jézusért élek egészen-t a Gyülekezettel együtt énekeltük.

Jó volt baptista gyülekezetben szolgálni, otthon lenni hittestvéreink között. Áldja meg őket a Mindenható Isten a Gyülekezet Ura!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Cipősdoboz akció