Filadelfiában jártunk

1228

2018 tavaszán, amikor egyházunk országos közgyűlésére készültünk és olvasgattam a beszámolók anyagát, a Filadelfia idősek otthonáról szóló rész ragadta meg a figyelmemet. Az a gondolat született meg bennem, milyen jó lenne, ha a baptista iskolák és más baptista intézmények kapcsolata épülne. Ezt a törekvést az az élmény is erősítette bennem, amit a helyi idősek otthonában tett látogatásunk alkalmával tapasztaltam a diákok körében.

Így került sor arra, hogy a Kisújszálláson működő Nagykun Baptista Oktatási Központ Kossuth Lajos Általános Iskola és Kollégium Tagintézményének énekkarával látogatást tettünk a kiskőrösi Filadelfia idősek otthonában.

A látogatás napjára az előrejelzések borús és esős időjárást ígértek, de hála az Úrnak, egész nap kellemes napsütés kísérte utunkat. Csak hazafelé jöttünk esőben, de az is csodálatos élményt tartogatott számunkra, mert dupla szivárványt láthattunk az égen.

Amikor megérkeztünk a szeretetházba, az otthon lakói már vártak bennünket. Rövid időn belül összeszereltük a technikát, és elkezdtük az istentiszteletet. Opauszki György, az intézmény igazgatója köszöntött bennünket és át is adta a szót az iskola énekkarának. Szolgálatunkat a „Csak Krisztusban kaptam reményt” című énekkel kezdtük. Igyekeztünk arra, hogy az idősebbek által ismert énekek is felcsendüljenek, hogy közösen is tudjunk énekelni. Így a rövid bemutatkozás után, melyet Holhós Edina Dóra tanuló olvasott fel az otthon lakóinak, az idősekkel közösen énekeltük az „Adj új erőt, Urunk” kezdetű énekünket. Modernebb, fiatalosabb szerzeményeket is vittünk, mint például „Nálad lett borrá a víz”, vagy „Lelkem, áldd az Urat” című dicsőítő éneket, valamint Pintér Béla „Hazahoztál” című dalát. Meglepetésünkre ezek sem voltak annyira ismeretlenek testvéreink előtt. Három hangszeres darabbal is készültünk az istentiszteletre. Simon Éva klarinét-, BorókVarró Veronika fuvola-, Szél Bence kürtszólóval örvendeztette meg az időseket. Kincs Veronika és Szabó Tamara szólóénekkel készült erre az alkalomra. Az énekkart és az énekeseket Janó Valéria tanárnő készítette fel erre a szolgálatra. Isten igéjének üzenetét Bögös Jenő, hitéleti igazgatóhelyettes adta át a 84. zsoltár alapján: „Boldogok, akik házadban laknak, és szüntelen dicsérhetnek téged.” Az igehirdetés fő vonala Jézus Krisztus személyéhez kötődött, akiben beteljesedtek a templomi szertartások és jelképek. Életünk boldogságát az ő jelenléte adja mindnyájunk számára. Az istentiszteletet az „Égi szózat szállt a földre” kezdetű énekkel zártuk, majd átadtuk az időseknek készített ajándékainkat, melyeket Nagy Anikó tanárnő koordinálásával az alsó tagozatos gyermekek készítettek. Az idősek közül többen is megleptek bennünket személyes ajándékaikkal, melyeknek nagyon örültek a gyerekek és a felnőttek egyaránt.

Látogatásunk célja az volt, hogy evangéliumi énekekkel és Isten igéjének bátorító üzenetével szolgáljunk az idősek felé.

A délutánt olyan programmal töltöttük meg, amely a gyermekek tanulmányait is segítette. Megtekintettük a Petőfi Sándor Szülőházat és Emlékmúzeumot, valamint a János Vitéz Látogatóközpontot. Nagy élmény volt végigmenni a János vitéz jelenetein, részévé válni a történetnek a látványos díszleteknek és az interaktív tárlatvezetésnek köszönhetően.

A nap végére kellemesen elfáradtunk, ennek ellenére a gyermekek lelkesen fejezték ki, hogy máskor is szívesen vennének részt hasonló utakon.