Fehér ruhás pünkösd Korondon

2470
Gábor Rupi lelkipásztor a bemerítkezőkkel

Áldott alkalomban részesített az Úr mindnyájunkat pünkösd ünnepén a korondi roma baptista imaházban. Egy házaspár, Gábor Rupi és Gábor Katalin tettek bizonyságot a Krisztusban nyert új életükről, amit megpecsételtek a hitvalló bemerítés által.

Imára Gábor István és Budai Dániel biztatták a gyülekezetet és a bemerítkezőket a 121. zsoltár szavaival, hogy ne vegyük le soha tekintetünket az Úr Jézusról. Igei szolgálatában Budai Lajos lelkipásztor kiemelte, mit végez a Szentlélek az emberek életében. Éljünk Isten akarata szerint, aki bennünk akar lakozást venni, testünk legyen a Szentlélek temploma. A bemerítést Gábor Rupi lelkipásztor végezte. Mindenért hála és köszönet az Úrnak!

Forrás: http://www.rmbgysz.ro/hir/feher-ruhas-punkosd-korondon