Magyarországi Baptista Cigánymisszió

9680

A 1990-es évek elejétől napjainkig mindig voltak és vannak olyan szolgálók, akik szívükön viselik a cigányok közötti missziómunkát. Az egyház cigánymissziós bizottsága Kovács Bálint elnökletével koordinálja, segíti a Magyarországi Baptista Cigánymisszió több mint harminc gyülekezetének, közösségének életét, ahol hétről hétre több mint 400-an hallgatják az evangéliumot. Ugyanakkor az egyház több ezer magyarországi cigány gyermeket és felnőttet támogat oktatási és szociális intézményeiben, közösségi házakban történő foglalkoztatás, felzárkóztató, tehetséggondozó, személyiség- és közösségfejlesztő, hitéleti, illetve segélyprogramokon keresztül, ezzel is hozzájárulva a magyar társadalom építéséhez.

„Hiszem, hogy Isten egy új időt, új lehetőséget hozott el a cigány embereknek a mi korunkban. Jézus Krisztus evangéliuma elérte őket is, létrejönnek gyülekezetek, közösségek. Fontos, hogy ezek a közösségek erősödjenek és összekapcsolódjanak a már korábban megalakult nem cigány gyülekezetekkel, szolgálattevőkkel, a különféle társadalmi közösségekkel. Országunk és azon belül egyházunk jövője szempontjából nagyon fontos a cigánymisszió és az, hogy ez a szolgálati terület összeépüljön és együtt növekedjen a különböző egyéb missziói területekkel. Fontos, hogy a cigány emberek megtalálják a lelki otthonukat ezekben a közösségekben, és az evangéliummal átitatva, de az ő kultúrájuknak megfelelően tudják élni hitéletüket és a mindennapjaikat. Bátorítom azokat, akik elhívást éreznek erre a szolgálatra, hogy kapcsolódjanak be egyházunk cigánymissziójába, és dolgozzanak együtt azokkal, akik már ebben szolgálnak!” (Papp János egyházelnök)

Valljuk és tapasztaljuk, hogy az Istennel élő ember igazán helyreáll, megújul, és ennek nyomán láthatóak az életváltozások a gyakorlati életben. Látható a változás az életkörülményeiken, a gondolkodás, a gyermeknevelés, a lakókörnyezet megszépítésén, rendben tartásán, békés kapcsolataikon keresztül.

A baptista cigánymisszió célja az elesettek felkarolása és a lelki sebek gyógyítása, a gyermek-, ifjúsági és női munka fejlesztése és terjesztése, a megtérők lelkigondozása és tanítványozása, új, helyi szolgálók kinevelése. A rendszeres istentiszteleti alkalmak mellett elengedhetetlen az egyéni szükségletekre épülő lelkigondozói, életvezetési, tanácsadási szolgálat, valamint a fizikai szükségletek kielégítése. Cél, hogy a cigány emberek, családok és közösségek lelki egészsége helyreálljon, hogy példák legyenek környezetük számára, hogy cigányok és nem cigányok együtt tegyenek a békés társadalmi együttélésért.

A cigánymissziót körülöleli és szükségleti alapon támogatja az egyházon belüli oktatás, szociális munka, a magyar gyülekezetek, a foglalkoztatás, a nevelőszülői hálózat, a segélyakciók, valamint a társadalmi partnerek. Az egyházunk kereteiben működő gyülekezeteink, oktatási, szociális, karitatív intézményeink és szervezeteink munkája nyomán nap mint nap több tízezer emberért vállalunk felelősséget hazánkban és határainkon túl is. Jelentős szerepet vállalunk tevékenységeink körében a rászorulók, köztük a hátrányos helyzetű, cigány emberek támogatásában is.

Látásunk, hogy az újjászületett, lelkileg felnőtt cigány emberek és közösségek új embereket és közösségeket nyerjenek meg Jézus Krisztusnak, Isten országának. Ehhez pedig minden eszközt meg kell ragadnunk.

Kérjük és várjuk…

…azoknak a gyülekezeteknek a jelentkezését, akik készek fogadni egy-egy cigány szolgálócsoportot, amikor a testvérek kölcsönösen jobban megismerhetik egymás életét, szolgálatát. Ugyanígy szívesen várjuk a cigány gyülekezetekbe is nem cigány testvérek alkalmi szolgálatát.

Cigánymissziós szolgálatunkra kérjük a testvérek ima-, erkölcsi és anyagi támogatását, és várjuk szeretettel azokat, akik elhívást éreznek ebbe a nem egyszerű, de annál csodálatosabb misszióba.

Keressen bennünket:

Magyarországi Baptista Cigánymisszió
1068 Budapest, Benczúr u. 31.

Kovács Bálint misszióvezető
Tel.: +36 20 886 1927
E-mail: kovacs.balint@baptist.hu
info@ciganymisszio.baptist.hu
Web: www.ciganymisszio.baptist.hu

Az MBE technikai száma: 0286
Adományszámla: OTP Bank Nyrt.
11706016-20213558
Közlemény: Cigánymisszió


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!