Érted is, amit olvasol?

Megjelent az új magyarázatos Biblia

3430

A 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon egy megbolydult méhkashoz hasonlított a Millenáris, ahol számos könyvújdonság között bemutatták a „Biblia magyarázó jegyzetekkel” címet viselő új magyarázatos Bibliát. 2018. április 21-én zsúfolásig megtelt a Millenáris Szabó Magda-terme, ahol Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára köszöntötte a Biblia iránt érdeklődőket.

„Nem gyakran rendeznek könyvbemutatót a Bibliának – kezdte köszöntőjét a főtitkár. – A Biblia is egy könyv, sőt könyvek, amelynek különböző fordításait, újabb kiadásait lehet újdonságként bemutatni, bár tudjuk, hogy a Biblia egy olyan műalkotás, ami kétezer éves, sőt ha az ószövetségi iratokat is számba vesszük, akkor akár három és fél ezer éve formálja kultúránkat, gondolkodásunkat, vallásunkat és hitünket.”

A könyvbemutató első előadója Nádas Péter Kossuth-díjas író volt, aki alapos elemzést adott a Bibliáról, úgy, mint kézbe vehető tárgyról, mint olvasható könyvről, mint kanonikus szöveggyűjteményről. A Bibliát megtestesült hagyománynak nevezte, az írásbeliség és a tudományosság hagyományának, amely az európai kultúrában kiválasztott helyen, mégpedig az első helyen áll. Az új magyarázatos Biblia szerkezetéről és felosztásáról beszélve elmondta, hogy a magyarázó szövegek alá és fölé rendeltségben vannak egymással, és a benne levő gondolatok a szövegtesttel összefüggő kapcsolatok és keresztkapcsolatok élő rendszerét alkotják. A magyarázatos Biblia sorai és versei tele vannak az alapszövegnél kisebb számozásokkal.

A megszámozott és megbetűzött előreutalások és visszautalások a bibliatudomány jelei. Segítenek eligazodni a szövegek értelmi és érzelmi útvesztőjében. Segítik felfedezni a párhuzamokat, az utalásokat vagy éppen az egyezéseket. A számos példán keresztül bemutatott kiváló gondolatai végén az előadó utalt arra is, hogy az új magyarázatos Biblia három nemzedék munkájára épül, és rájuk is gondolva kijelentette: „meghatott bámulatom kíséri őket”.

Karasszon István, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának, valamint a komáromi Selye János Egyetem teológiai fakultásának ószövetséges professzora boldogságának adott kifejezést az új magyarázatos Biblia megjelenése kapcsán. Amint említette, ő a magyarázatos Biblia kiadásának egyik ötletadó gazdája. Elmondta, hogy akárcsak az 1996-ban megjelent Bibliának, az új kiadásnak is a Stuttgarti magyarázatos Biblia (Stuttgarter Erklärungsbibel) jegyzetei szolgálnak alapul. A most megjelent könyv alapszövege a 2014-es revideált új fordítás. Meggyőződését fejezte ki, hogy a revízió tudományos munkáját folyamatosan művelni kell a jobb megértés érdekében.

Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára

Pecsuk Ottó arról beszélt, hogy „nemcsak a kultúra, nemcsak a tudás, hanem a misszió könyve is a Biblia”. A magyarázatos Bibliák története már a több mint kétszáz éves bibliatársulati mozgalom előtt is ismert volt. Példaként említette a Genfi Bibliát, amely felekezeti magyarázatokkal jelent meg. A világméretű bibliamisszió hatékonysága azonban semleges magyarázatokat követelt. A bibliai szövegekhez fűzött magyarázatok a Biblia elsődleges megértését segítik. A magyarázatok elengedhetetlenek a más kultúrákban élők számára is. Ferenc pápa is lelkes támogatója a bibliatársulati munkának. „Bibliai szegénységnek” nevezte azt az állapotot, amelyben emberek milliói úgy keresztények, hogy nem ismerik a Bibliát. Ez gátja a hit gyakorlásának is. A pápa szerint az egyház legnagyobb baja a „bibliai szegénység”! A bibliatársulat főtitkára kifejezte kívánságát, hogy az új magyarázatos Biblia járuljon hozzá a bibliai szegénység felszámolásához.

Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója azzal kezdte felszólalását, hogy „nincs annál nemesebb foglalkozás, mint Bibliát készíteni”. Értékelve a közel egy évtizedes munkát kijelentette, hogy „amit elértünk, azért értük el, mert munkánk során óriások vállán álltunk” – adózva ezzel az elődök nélkülözhetetlen munkájának. Az új Bibliában megőrizték a tipográfiai, tördelési megoldásokat, de igyekeztek még inkább megkülönböztetni a bevezető és magyarázó szövegeket a bibliai szövegtől. A különböző járulékos könyvészeti elemek alkalmazásával igyekeztek kézikönyv jellegűvé formálni a kiadványt, amely nem egy hagyományos Biblia, hanem a Biblia és értő magyarázata egyetlen kötetben. Az 1996-os kiadáshoz képest bővített magyarázatok, időrendi táblázatok, konkordancia (egyezőségek mutatója), térképek is találhatók az 1908 oldalas kiadványban. Egyúttal köszönetét fejezte ki a Magyar Bibliatársulatnak és a Szöveggondozó Bizottságnak a jó együttműködésért.

Társulatunk új kiadványa, az új magyarázatos Biblia kapható keménytáblás kivitelben és bőrkötéses, arany élmetszéses kivitelben is. Szeretettel ajánljuk lelkipásztoroknak, igehirdetőknek és mindazoknak, akik a Bibliát forgatva érteni szeretnék mindazt, amit olvasnak.

Marosi Nagy Lajos
a Magyar Bibliatársulat kurátora


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!