Új magyarázatos Biblia jelent meg magyar nyelven, ezúttal az amerikai Life Publishers kiadó gondozásában. A Tűzbiblia elnevezésű kiadványban a pünkösdi egyház teológiája alapján megírt magyarázatok olvashatók, melyek hangsúlyos témája a Szentlélek személye, ajándékai és munkája. A Tűzbiblia elnevezést is ez a gondolatiság járja át, és az a cél, hogy egy olyan Bibliát adjanak a hívők kezébe, amely Isten szavának lelkes olvasójává, sőt tanulmányozójává teszi az embert, belső tüzet ébresztve Isten igéje iránt.

A kiadvány külalakja is motiváló, a strapabíró puha bőrkötés és az aranyszegélyes oldalak egy olyan Bibliát sejtetnek, amely hosszú távú társa lehet az embernek Istennel való személyes kapcsolatának elmélyítésében. Jó kézbe venni és lapozgatni, ezt követően pedig azonnal megragadja az olvasót. A bibliai szöveg a RÚF 2014, vagyis a legutóbb revideált új fordítású Biblia, mely a Magyar Bibliatársulat által fordított és gondozott szöveg. Első látásra szembetűnik, hogy a bibliai szöveget bőséges magyarázat kíséri, amely sok esetben nagyobb helyet foglal el az egyes oldalakon, mint maga az Írás. Az egyes könyveket egy áttekintést segítő témavázlat és egy alaposan megírt bevezető indítja, majd egy személyes jegyzetelésre lehetőséget adó oldal következik. A kiadványban összesen 75 magyarázó cikk vezeti az olvasót a mélyebb megértésre olyan témákban, mint például a pászka, a kánaániak kiirtása, bemerítkezés Szentlélekbe, nyelveken szólás. A cikkek olyan témákra fókuszálnak, amelyek valóban bővebb kifejtésre szorulnak. Ez igaz a szöveget folyamatosan kísérő magyarázatra is. A pászka bemutatása például azért szükséges, mert a legtöbb ember egyszerűen nem tudja, miről van szó. A kényes témák kifejtése – mint például a kánaániták kiirtása – azért lényeges, mert gondolkodásra késztet, és nem kenegeti el kegyes mázzal Isten ítéletének tényét. A cikkek mellett a magyarázatokban is komoly mélységek nyílnak, és számos igehely megadásával – melyeket témák szerint csoportosítanak – segítik a jobb megértést. A cikkekben és magyarázatokban a pünkösdi teológia szerinti látásmód jelenik meg, ami a Szentlélek-keresztség és a nyelveken szólás esetén jelentkezik a legmarkánsabban. Mindez ugyanakkor nem telepedik rá a kiadványra, bár a fenti témák esetében elkerülhetetlen, hogy a nem pünkösdi olvasó megállapítsa, hogy ő mást hisz és gyakorol, de mindezt úgy, hogy közben nem megy el a kedve a többi magyarázat és cikk olvasásától.

A mostanában megjelent Bibliákat vizsgálva minden esetben feltűnt, hogy mennyire gyéren látták el azokat kereszthivatkozásokkal. A Tűzbiblia esetében a kereszthivatkozások ismét megjelennek, ráadásul a lap közepén lévő oszlopban, a két hasábra osztott bibliai szöveg között. Ez a fajta elrendezés könnyen átláthatóvá teszi a hivatkozásokat, ami nagyon hasznos. A kiadvány bővelkedik továbbá lábjegyzetekben is, valamint tizenkét ikon egyike is rendszeresen feltűnik a szöveg melletti margón olyan témákat jelölve, mint például dicséret (hangjegy szimbólum), gyógyulás (kéz szimbólum), a világ és a világiasság legyőzése (földgömb szimbólum) stb. A szimbólumok mellett a témát taglaló következő igevers helye is szerepel, így akár ezeket követve is olvasható a Tűzbiblia.

Térképek és táblázatok terén is erős eszköztárat kapunk a Life Publishers kiadványában. 45 fekete-fehér térképet és táblázatot, illetve ábrát találunk a bibliai könyvek témába vágó részeinél. Táblázat segít eligazodni az olyan bonyolult ügyekben például, mint az izraeli és júdai királyok uralkodási periódusai, és hogy melyik próféta hirdette Isten üzenetét az adott korban. Négyoldalas összefoglaló táblázatban gyönyörködhetünk a Krisztusban beteljesedett ószövetségi próféciákról. Képet kaphatunk a zsidó naptárról, az ószövetségi áldozatokról és ünnepekről is. A Tűzbiblia végén további 16 színes térkép áll még a rendelkezésünkre, melyekhez földrajzi nevek mutatója is tartozik, s még Aquincumot is jelölik a Római Birodalom térképén. A bőségesen rendelkezésünkre álló térképek ugyanakkor ezúttal sem tudják jól érzékeltetni a térség földrajzi adottságait, ami olyannyira meghatározó a bibliai események szempontjából, kezdve a patriarchák vándorlásaitól egészen Jézus szolgálatáig. De a Tűzbiblia mégis jóval többet nyújt ezen a téren is a magyar nyelvű Bibliák döntő többségénél.

A szerkesztők teljességre való törekvése már az eddig felsorolt példák során is nyilvánvaló, de a külön mellékletként funkcionáló konkordancia egyértelműen a legteljesebb eszköztárral ellátott magyar nyelvű Bibliák közé emeli a Tűzbibliát. Donald C. Stamps szerkesztő és a Life Publishers kiadó olyan magyarázatos Bibliát adott a kezünkbe, amelynek segítségével alaposan elmélyülhetünk Isten igéjében, és arra motivál, hogy felnőjünk az igetanulmányozás szent feladatához.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!