Énekeljetek, zengedezzetek néki!

1973

A jubileumi Kálvinévek kezdetén a Hajdú-Bihari Zenei Egyesület vezetőségében támadt az ötlet, készítsünk egy kórusgyűjteményt a magyar protestáns hagyomány értékei mentén egyházi és világi kórusderékhadunk számára.

Itt Debrecenben, a „kálvinista Rómában” ehhez az eszmei-lelki hátteret a közel fél évezredes Református Kollégium biztosítja.

A kötet első renden a Református gyülekezeti énekeskönyv történelmi dicséretanyagát, a reformáció első idejének énekeit, a XVI. és XVII. század hungaricáit dolgozza fel egyszerű, leginkább háromszólamú vegyeskari apparátusra (S, A, B). Továbbá megtalálhatjuk benne a későbbi századok angolszász énekkincsének többszólamúsításait is.

A kórusgyűjtemény a következő szerzők műveit tartalmazza: Ádám Jenő, Bácsi Zoltán László, Birtalan József, Czövek Lajos, Ivánka Sámuel, Maróthi György, Máté János, Sepsy Károly, Szigethy Gyula, Terényi Ede, Tillai Aurél, Vass Lajos.

A jövőben, ha igény támad, tervezzük további kötetek kiadását is.

Gyűjteményünk tételeinek hangzó életre keltésével bárcsak áldás kísérné a magyar énekes társadalom lelki gazdagodását!

Berkesi Sándor (a kötet szerkesztője)

Ára 1800 Ft. Kedvezményes ár: 10 példány vásárlása felett 1600 Ft/db, 20 példány felett 1400 Ft/db.

Megrendelés esetén postaköltséget számítunk fel!

Érdeklődni lehet: Főnix Zeneműhely, fonixzenemuhely@gmail.com, www.fonixkonyv.hu (jelenleg fejlesztés alatt)