D. Nagy Imre – Vendégségben

1567

Szerző: D. Nagy Imre
Borító: kartonált
Oldalszám: 242
ISBN: 978-963-662-845-1
Kiadás éve: 2016

„Olvasgatva D. Nagy Imre írásait, három szó fogant meg bennem: utazás, rácsodálkozás és hálaadás. Mindegyik szó mögött az írásokból fakadó benyomások és személyes kapcsolatunk sok-sok tapasztalata húzódik meg. (…)

Meggyőződésem, hogy e gyűjteményes kötet akkor éri el célját, ha nem csupán az írót, magunkat vagy másokat látjuk meg az írásokban. Fedezzük fel a vendéglátót is, aki gazdaggá tud mindannyiónkat tenni!

Köszönöm, köszönjük, Imre,  az őszinte kitárulkozást és a meghívót e nagyszerű vendégségbe!”

Papp János lelkipásztor, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke

„Az volna a természetes, hogy ne legyen semmi – a világ sem. Ha azonban létezik valami – akár csak egyetlen porszem is –, ez máris olyan kérdéseket vet fel, amelyekre válaszolni kell. Ezek az úgyne­vezett végső kérdések, amelyek igen egyszerűek: mi a világ, ki vagyok én, s mi a helyem ebben a világban, ebben a viszonyrendszerben? Nagy Imre ebben a kötetben ehhez az egyszerűséghez tér fel – és helyénvaló ez a fogalmazás. Hiszen a művészet helyesen és egyedül elfogadhatóan feltekint – ne féljünk a kizárólagos megfogalmazástól abban a korban, amikor minden érték viszonylagossá tételét hajszolja az ember önmegváltó tébolyában. (…)

Esszék és portrék sorakoznak – ismert, közösen ismert közelmúlt­beli művészszemélyeké, akiknek hiánya írásra késztette Nagy Imrét. S úgynevezett egyszerű embereké (ilyen persze nincs), s az ő sorsuk, cselekedeteik segítségével megint csak az igazság felé irányítja figyelmünket.”

Elmer István József Attila-díjas író, újságíró, az Új Ember munkatársa

A Kairosz Könyvesbolt elérhetőségei:
Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
E-mail: kairosz@hu.inter.net
Telefon:
Szerkesztőség: +36 (1) 359-9825
Könyvesbolt: +36 (1) 796-7238
Megrendelt könyvek átvétele:
Kairosz Könyvesbolt, 1134 Budapest, Apály utca 2/D
Nyitvatartás: hétfő–csütörtök: 9–16 óráig
péntek: 9–14 óráig

Megosztás