Baptista Teológiai Akadémia

19952

A baptista teológiai képzés hazánkban a XIX. század utolsó évtizedében indult. A Hajdúságban rövid teológiai kurzusokat szervezett Balogh Lajos, aki Hamburgban, az ottani szemináriumban szerzett diplomát 1893-ban.

Az első országos szintű, hat hónapos, tanfolyam jellegű magyarországi „prédikátoriskolát” 1899 szeptemberében nyitották meg Budapesten.

A rendszeres teológiai oktatás 1906-ban kezdődött, a Baptista Teológiai Szeminárium megalapításával, ami jogelődje a Baptista Teológiai Akadémiának. Az intézmény alapító igazgatója Udvarnoki András, Balogh Lajos hamburgi osztálytársa.

Az oktatás helyszíne többször változott. 1926 őszétől a budai rakparton, az Országházzal szemben levő épület lett a szeminárium otthona. Az épület megvásárlását az amerikai baptisták Déli Szövetségének közvetítésével Varina Brown asszony magánadománya tette lehetővé. Ekkorra az intézet Kelet-Európa legjelentősebb baptista szemináriumává fejlődött. Az épületet 1944 decemberében lebombázták.

A háború után különböző bérleményekben folyt az oktatás. 1949-ben külföldi segítséggel az intézmény mai helyére, a Benczúr utcába költözött. Sajnos az épületet a kommunista állam 1950 nyarán kisajátította a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nagykövetsége részére. Viszontagságos évek után 1959-től a Bimbó úton működött a főiskola. Az állam ebben az időszakban korlátozta a hallgatók létszámát. Évenként négy hallgatót lehetett felvenni.

A rendszerváltással a főiskola előtt is lehetőség nyílt az újbóli kibontakozásra. Az 1992-ben romos állapotban visszakapott Benczúr utcai ingatlan felújítása és bővítése után az oktatás régi-új helyén folytatódhat 1995 szeptemberétől.

1998-tól folyamatosan bővül a főiskola képzési kínálata. Mára két alapszakon (teológia BA és kántor BA) és 2010-től mesterszakon is (teológia MA) folyik oktatás.

A kántor szak képzési irányaihoz kapcsolódóan 2008-tól két szakirányú továbbképzési szakon (gospelzenész és gyülekezeti egyházzenész) van lehetőség az ismeretszerzésre.

2012-ben három szakirányú továbbképzési szak (baptista hitoktató, biblikus vallásismeret, illetve keresztény hospice lelkigondozó) indítására kapott engedélyt az intézmény.

Az iskolarendszeren kívüli képzés területén igen népszerű a Gospel Stúdió.

A régi hagyományokat felelevenítő bibliaiskolai képzés keretében gyülekezeti munkásokat és gyülekezeti bibliaköri tanítókat oktat a főiskola.

A hallgatói létszám 2012-re megközelítette az 500 főt.

Az iskola nyitott bármely keresztény felekezet tagjai előtt. A hallgatók több mint a fele a fenntartó Magyarországi Baptista Egyházon kívülről érkezik: mintegy húsz egyházból és felekezetből.

A BTA vezetője 1996-tól 2021-ben történt nyugdíjba vonulásáig prof. dr. Almási Tibor rektor, tanszékvezető egyetemi tanár volt.

Jelenleg a BTA rektora dr. Mészáros Kálmán.

A teológia honlapja: www.bta.hu

Cím: 1068 Budapest VI. ker., Benczúr u. 31.

Titkárság: +36 (1) 342-7534, +36 (20) 886-0847, e-mail: bta@bta.hu

Gazdasági Hivatal: +36 (1) 342-7534/108, e-mail: gazdasagi@bta.hu

Tanulmányi Osztály: +36 (1) 322-2815, +36 (20) 886-0846, e-mail: tanulmanyi@bta.hu, fax: +36 (1) 342-0912

A BTA könyvtára

A könyvtár minden oktatási intézményben központi helyet foglal el. Teológiánkon mindig nagyon fontos volt a tanulás és az ismeretek szerzése. A legínségesebb időben is létezett könyvtár az intézményben.

Jelenleg a hallgatók tágas olvasótérben készülnek az óráikra, dolgozatokra, prédikációkra. Szellemi műhely, ahol komoly munka folyik, de találkozások helye is.

Küldetésnyilatkozat: „Az akadémia fenntartója a Magyarországi Baptista Egyház. A fenntartó – mint a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezőinek egyike – az alapító okiratban foglaltak szerint az intézmény feladatául szabja meg, hogy az egyház hitéleti tevékenységének ellátásához szükséges ismeretek megszerzésén túl a hallgatók a képzés eredményeképpen felkészültek legyenek az egyházak kulturális, nevelési-oktatási, szociális-egészségügyi és nemzetitudat-ápoló tevékenységében való hatékony részvételre.”

A könyvtár weboldala: www.konyvtar.bta.hu


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!