Baptista egyháztörténészek tanácskozása Debrecenben

3520
Dóczé Bálint (Felvidék), Nagy-Kasza Dániel (Kárpátalja), Bacsó Benjámin (Magyarország), Kiss Lehel (Erdély), dr. Mészáros Kálmán (Magyarország), dr. Borzási István (Erdély), Bereczki Lajos (Magyarország), Kiss Zoltán (Erdély) és Kelemen Sándor Tomi (Erdély). A csoportkép mögötti festmény címe: Ruyter holland admirális az Eendracht hajón fogadja a Nápolyban kiszabadított magyar gályarab prédikátorokat. Festette: Tamássy Miklós

A magyarországi és az erdélyi baptista egyháztörténészek együttmunkálkodása hosszú múltra tekint vissza, hiszen a közénk vetett országhatárok ellenére a Kárpát-medencében élő magyar baptisták története összefüggő, egységes.

Ezt az együttmunkálkodást mélyíti el és teszi hatékonyabbá a történelmi bizottságok évenkénti találkozója. Az idei tanácskozásra május 9-én került sor Debrecenben, a Református Hittudományi Egyetem épületében, amit a reformáció 500. évfordulója alkalmából teljes egészében felújítottak. A történelmi falak, a tanácsterem – melyben fő helyet kapott Tamássy Miklós (1881–1951) „Ruyter admirális az Eendracht hajón fogadja a Nápolyban kiszabadított magyar gályarab prédikátorokat” című festménye – méltó helyszínt biztosítottak a reformáció 500. jubileumi évéhez kapcsolódó tanácskozás témáihoz.

A gyűlés dr. Mészáros Kálmán, a magyarországi Történelmi Bizottság elnökének imára való buzdításával kezdődött (a Zsid 10,32–39 alapján), majd Bereczki Lajos adta át nt. dr. Bölcskei Gusztáv köszöntését, és elevenítette fel a halálig kitartó anabaptista hithősök emlékét. Kiss Lehel, az erdélyi Történelmi Bizottság elnöke többek között a Kornya-év Nagyszalontán megtartott megnyitó ünnepségéről számolt be, és megosztotta a Bihardiószegen tartandó évzáró istentisztelettel kapcsolatos elképzeléseket. Dr. Borzási István az erdélyi missziótörténetet összefoglaló, terjedelmes kézirat közeljövőben esedékes kiadásáról beszélt, Kelemen Sándor Tomi pedig beszámolt a Kornya-családfakutatás során szerzett tapasztalatairól és az eredményekről, amelyeket egy kiadásra szánt, sok részletre kiterjedő dolgozatban foglalt össze. Kiss Zoltán bihardiószegi lelkipásztorként a Kornya-év eseményeinek szervezésében vállal fontos szerepet.

Nagy-Kasza Dániel elmondta, hogy folyamatban van a kárpátaljai magyar baptista missziótörténet utóbbi harminc évének írásos összefoglalása, valamint azt is, hogy a reformáció 500. évfordulójára való tekintettel az ukrán állam lehetővé tette archívumainak kutatását. Ez a lehetőség korlátozott ideig áll fenn, ezért jó volna minél hamarabb megfelelő embert találni a baptista gyülekezetekre vonatkozó adatok felkutatására.

A Felvidéket Dóczé Bálint képviselte. Örvendetes, hogy az anabaptista múlt szemléletes felelevenítésével új kapuk nyílnak a misszió számára.

Dr. Mészáros Kálmán átfogó képet adott a magyarországi Történelmi Bizottság sokrétű munkájáról: a közelmúltban is szerveztek tanulmányi utakat; változatos helyszíneken került sor előadások megtartására; különböző tanintézményekkel ápolnak jó kapcsolatot. Bacsó Benjámin is jelentős részt vállal a baptista múlt és identitás értékeinek feltárásában és népszerűsítésében.
A történelmi bizottságok egyéni és közös munkájukkal a Zsid 13,7 igei parancsának való engedelmességben próbálják segíteni magyar baptista közösségünket a hatékonyabb jelenlét, a misszió érdekében: „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitüket!”


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!