Balmazújváros újjáéled!

2581
Tóth Sándor lelkipásztor igét hirdet

„az Egyházunk Közgyűlése által elfogadott Kornya Program abban segíti a gyülekezeteinket, hogy kilépjenek imaházuk falai közül, mert ha akarnak, akkor ez által a szövetségi összefogás keretei között is tudnak szolgálni az elveszett lelkek megmentésében a Kornya Program mindent biztosít ehhez. Képzést, egyházi támogatást, tapasztalattal rendelkező tanácsadó lelkipásztort, és anyagi támogatást is a misszió költségeire…”

84dd97d5f39cfa05020eebb0891417a1Nagy Zoltánnal, az Újfehértói Baptista Gyülekezet diakónusával beszélgettem az októberi balmazújvárosi evangelizációs hét egyik estéjén…

Az Istentisztelet sorozat egy régi híres drogos rocksztár falnyi méretű képével dekorált, dohányfüst szagú szórakozóhelyen, a Balmazújvárosi Ifjúsági Házban zajlott. Azonban Zoltán elmesélte, hogy két éve mindez idáig a hajléktalanok nappali ellátóhelyén hirdette az Igét lelkipásztoruk, Karancsi Csaba csütörtökönként, majd kéthetente vasárnap, de e hetet követően minden vasárnap itt, az ifjúsági házban törik tovább az utat az evangélium számára.

„Nem mintha nem tapasztaltuk volna meg az Ige igazságát, hogy az evangélium hirdetését Isten jelekkel és csodákkal erősíti meg. Sok történetünk közül csak egy, hogy volt egy nagyhangú hajléktalan férfi az ellátóhelyen, aki a jelenlévők szokása szerint főzőcskézett, ebédelt, és bekiabálgatott az alkalom alatt. Egyik Istentisztelet után odajött hozzánk, és a következőt mondta:

– Engem nem érdekel Isten, én nem hiszek abban, amiről itt beszélnek, de nekem szívbetegségem van, és holnap műtenek. Lehet, hogy fel sem kelek az ágyból… Mi imádkoztunk érte, és a következő héten elmesélte, hogy mi történt vele a kórházban:

– Hétfő reggel jelentkeztem a műtétre, előtte még megröntgeneztek. A vizsgálat után azt mondták, hogy itt valami tévedés van, maga teljesen egészséges, menjen haza. Azóta jár az alkalmainkra, és mindenkinek hirdeti, hogy „amit ezek mondanak, az nem hazugság, én tudom, meggyógyultam!” – meséli a szívpezsdítő történetet Zoltán testvér. Az Újfehértói Gyülekezet még nem túl nagy létszámú, de a tagok és a vezetők mindig is a lelkipásztor mellett álltak a gyülekezetplántáló szolgálatban, és helyettesítették az alkalmak és a pásztorlás során is, hiszen az egész közösség meg van győződve arról, hogy Isten újra feléleszti a hitet Balmazújvárosban. Hogy miért nincsen Balmazújvárosban baptista gyülekezet már 20 éve?

Karancsi Csaba lelkipásztor
Karancsi Csaba lelkipásztor

Zoltán testvér szerint: „A falumisszió idején virágzó gyülekezet volt itt, de a város pár év múlva egyszer csak elutasította a szolgálatunkat, nem tudjuk, miért. A kommunizmus idején elfogytak a hívők, kihalt a gyülekezet, és végül egy klubtulajdonos vásárolta meg az imaház épületét. A megmaradt maroknyi kis csapat a szórakozóhellyé történő átalakítás során keletkezett szemétkupacból próbálta menteni a menthetőt. A kidobott hangszerek és énekeskönyvek között megtalálták az ősi szószéki Károli Bibliát, melyet azóta egy hajdúböszörményben élő hívő néni őriz közülük. Azt ígérte, hogy amint újra lesz gyülekezet Balmazújvárosban, visszaadja az ereklyét méltó helye számára.” A Kornya program Krisztus szívügyét így foglalja össze felhívásában:

Közösségünk múltját tekintve, a Magyarországi Baptista Egyház jövője a helyi gyülekezetek aktív misszióján túl, gyülekezetplántálási aktivitásának függvénye. Ezért fontosnak látjuk, hogy a „Kornya program” elindításával közös gondolkodásra és tervezésre hívjuk a közösségünk missziója iránt elkötelezett testvériségét, hogy karöltve a gyülekezetplántálásban aktívan szolgáló testvérekkel, kialakítsuk és véghezvigyük a következő húsz esztendő gyülekezetplántálási stratégiáját. Segítsen meg ebben minket a gyülekezet Ura, Jézus Krisztus! A „Kornya program” a gyülekezetek, körzetek a már működő gyülekezetplántálások, a teológiát végzett missziómunkások, lelkészek és a szolgálat iránt nyitott fiatalok összefogásával valósulhat meg.

Mi, az Új Remény Baptista Gyülekezet is aktív részei vagyunk a Programnak, vagyis saját gyülekezetplántálásokon dolgozunk, illetve segítünk más gyülekezetek misszióiban is, ahogyan a balmazújvárosi evangelizációs istentiszteletet sorozatba is bekapcsolódtunk szolgáló csoportokkal.

Mint a Kornya Program egyik támogató gyülekezete segítjük az újfehértói testvéreket.

Az együttmunkálkodás jegyében közös hálaadó napon vettünk részt, melyet a gyülekezeti termünkben tartottunk. Itt imádkoztunk a közös szolgálatért és szeretetvendégség keretében volt lehetőség a közös misszió előtt jobban megismerni egymást. Az összejövetel rendkívül inspiráló volt mindannyiunk számára. Baptista Gyülekezetek, Testvérek, Krisztus URunk szavai szerint a munkás még kevés! Szükség van rátok, gyertek az aratásba!

Tapasztaljátok meg Isten bűnösök iránti kegyelmét és csodáit újra testközelből, fogjatok be „új szeleket a vitorlátokba”, és kérjétek el Istentől, hogy milyen módon csatlakozzatok a Magyarországi Baptista Egyház Kornya Programjához! Erre hív Titeket Isten Szentlelke, és a programban már bekapcsolódott gyülekezetek testvérisége.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!