Ez volt a Nemzetközi Gyülekezetplántáló Konferencia fő témája, amit Bicskén tartottunk március 14–16-ig. Kilenc országból érkeztek a részvevők az egyház meghívására (Lengyelország, Románia, Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Macedónia, Kanada, USA és Pakisztán). És természetesen a házigazda szerepében Magyarország is szép létszámmal képviseltette magát.

Ez a rendezvény az „ApCsel 1,8” konferenciasorozat része, amit Közép- és Kelet-Európa baptista szövetségei hoztak létre néhány évvel ezelőtt. A konferenciasorozat célja az, hogy a környező országok vezetői találkozzanak, tanuljanak egymástól, és bátorítsák egymást a misszióban. Elindítása óta a gyülekezetplántálás kiemelt szerepet kapott ebben. Ez volt a negyedik műhely-konferencia az új gyülekezetek születésével kapcsolatban.

Néhány újítás színesítette a programot a korábbi alkalmakhoz képest. Egyrészt a pénteki napon a konferenciára meghívtuk Magyarország nagyobb gyülekezeteinek a képviselőit, hogy csatlakozzanak ők is a plántálókhoz. Sokan el is jöttek. A pénteki napon az inspiráló üzenetek mellett néhány előadás egészen konkrét útmutatást adott abban, hogy a nagyobb gyülekezetek hogyan tudnak részt venni a plántálói misszióban, akár saját lánygyülekezeteket alapítani. Tóth Sándor lelkipásztor több modellt mutatott be, amelyek által új gyülekezeteket lehet plántálni. Durkó István missziói igazgató interjút készített Mike Sámuellel, Bruder Gergővel és Novák Zsolttal a plántálói szolgálatukról. Kiscsoportokban is beszélgettünk az indulás lehetőségeiről, és úgy értékeltük, hogy több nagyobb gyülekezet már foglalkozik a témával. Imádkozunk, hogy a következő időszakban konkrét lépések is történjenek annak érdekében, hogy minél több új gyülekezet alakulhasson!

Egy másik újításunk az volt, hogy két olyan vendég igehirdetőt hívtunk meg, akik messze földön szolgálnak. Ford István Kanadából érkezett. Családjával sok éven keresztül tevékenykedtek misszionáriusként Magyarországon Szombathelyen és Budaörsön. Istvánék most Torontóban szolgálnak egy kínai gyülekezetben. Felhívta figyelmünket arra, hogy körülöttünk élnek bevándorlók, akiknek óriási szükségük van az evangéliumra. Nem mindegy, hogyan látjuk őket: csak a táj részeként, eszközként vagy emberként! Pakisztáni testvérünk pedig a muszlimok eléréséről beszélt. Mind a ketten hoztak igei üzeneteket is, amelyekkel bátorították a részvevőket a misszióra.

A konferencia szombaton úrvacsorai közösséggel ért véget. Patton Márk beszélt a gyülekezetplántálás fontosságáról, és ezzel az igével zárta: „Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek felvigyázóvá tett titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20,28) Ahogy az úrvacsorai poharat kezünkben tartottuk, körbeálltunk és imádkoztunk a meglévő és születendő gyülekezetekért, amelyekért Jézus kiontotta vérét. Ezen gondolkodva újra odaszántuk magunkat arra, hogy Krisztus egyháza növekedjen és terjedjen Isten dicsőségére!

Patton Márk
a Gyülekezetplántáló Misszió vezetője


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!