A gondviselés eszközeként működött a szociális szakmai munka a járvány idején

Interjú Serafin Józseffel, a Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ vezetőjével

1693

Az elmúlt hónapokban a koronavírus-járvány kapcsán a hírekben és a közbeszédben kiemelt hangsúlyt kapott a szociális szféra. A járványnak milyen hatásai voltak eddig a baptista ellátórendszerben?

Egyre többen ismerik a gyülekezetekben az egyházhoz tartozó szociális szolgáltató intézményeket, de biztosan még sokak számára nem látható át a teljes rendszer. Tömören összefoglalva a baptista egyházban 12 önálló belső egyházi jogi személy működtet szociális segítő tevékenységeket. A fenntartók alá több mint száz intézmény tartozik, melyek méretükben, tevékenységükben nagyon eltérnek egymástól. Naponta több mint 20 ezer ember kap ellátást a szolgáltatóktól. Ezt a nagy munkát több mint kétezer szakmai dolgozó végzi nap mint nap. Az ellátottak között vannak idősek, de vannak gyerekek is jelentős számban.

A járvány érthető módon érzékenyen érintette az intézményeket, hiszen a segítő munka közvetlen emberi kapcsolatok, gyakran érintések formájában valósul meg. Különösen sok odafigyelést igényelt az idősek gondozása, mert fokozott fertőzési kockázatnak voltak, vannak kitéve az idős emberek. Igen sok izgalommal, többletmunkával, nehezebb gondozási körülményekkel, új kihívásokkal és tevékenységek között telt el az előző néhány hónap.

Istennek legyen hála érte, hogy semelyik szolgáltatónál nem fordult elő fertőzés. Felmérést végeztünk a járvány hatásairól a baptista ellátórendszerben, és elmondható, hogy a méretei ellenére alig fordult elő fertőzés, azok is csak helyi egyedi esetek voltak. A szolgáltatók nagyon fegyelmezetten betartották a védekezés szabályait. Az egyházban a veszélyhelyzet idejére létrejött operatív testület végig figyelemmel kísérte az eseményeket, és ha tudott, igyekezett segítséget nyújtani.

Milyen szociális ellátásokat érintett leginkább a járvány?

Lényegében minden szociális ellátást érintett a járvány, mindenhol kellettek új védekező intézkedések, mindenütt jelen volt a csoportos fertőzés kockázata. A legérzékenyebb terület a bentlakásos ellátás, azon belül is az idősek otthona volt. A baptista intézményekben, szeretetházakban lévő csaknem ezer idős ellátott egészségének, életének védelme izgalmas és nagy feladat volt. A gondviselés eszközeként is működő, kiemelkedő szakmai munka eredményeként nem volt súlyos bajt okozó fertőzés az intézményekben.

Az intézmények hogyan reagáltak a helyzetre?

Az intézmények rövid idő alatt kialakították saját eljárásrendjüket a védekezésre. A példa nélkül álló helyzet gyors válaszokat igényelt minden intézménytől, munkatárstól. Nagy tere nyílt a kreatív megoldásoknak is, mellyel éltek is sokan. A fegyelmezettség és a rugalmas válaszok egyaránt jellemzőek voltak az intézményi tevékenységre.

A veszélyhelyzet alatt az intézményeinkben dolgozókra nyilvánvalóan különösen is nagy teher hárult.

A szociális intézményekben dolgozókra az egészségügyben dolgozókhoz hasonlóan kiemelkedően nagy teher hullott, egyes szociális szolgáltatók esetében lehet, hogy még nagyobb is. Nem egyformán nőttek a terhek, de a legtöbb szolgáltató esetében tartós és folyamatos többletmunkát hozott a veszélyhelyzet, ráadásul súlyos felelősséget terhelve a mindennapi kicsi rutinmunkák elvégzésére is. Gondoljunk bele, hogy a vírus elszigetelése milyen sok apró, figyelmességet igénylő mozdulatot igényel a védőeszközök használata során!

Az a véleményem, hogy aki csak átlagosan is tette a dolgát az elmúlt hónapokban az intézményeinkben, kitüntetést érdemel. Biztosan voltak ebben az időszakban többen is, akik még ezen a magas szinten is kitűntek áldozatkészségükkel, teherbírásukkal, példaadó módon vettek részt a munkában. Érdemesek az egész egyházi közösségünk elismerésére.

Az egyház 2019-ben szociális elismerési rendszert hozott létre. Milyen volt az első fogadtatása a baptista szociális ellátásban és az egyházban?

Tavaly novemberben a szociális munka napján a Wesselényi utcai imaházban rendezett ünnepségen kerültek átadásra első alkalommal a díjak. A Balogh Lajos-díjat és -plaketteket a „Szolgálat a szolgáltatásban” elismerés keretén belül szociális szakemberek kaphatják, akik baptista egyházi jogi személy fenntartásában működő szolgáltatásban valamilyen jogviszonyban végzik munkájukat. Ez a kör az említett mintegy kétezer szakemberből, munkatársból kerül ki.

A Beharka Pál-díjat és -plaketteket a „Szolgálat a társadalomban” elismerés keretén belül a baptista gyülekezeti életben részt vevő, egyéni vagy bármilyen szervezeti keretben végzett segítő tevékenységet tartósan végző vagy annak érdekében tevékenykedő személy kaphatja meg.

Öten részesültek elismerésben tavaly ősszel. Minden díj, plakett és a hozzá tartozó pénzjutalom méltó gazdára talált, de a plakettek keretszámai nem merültek ki. Érthető, hiszen induló elismerési rendszerről van szó. Bár nagyon sok fórumon több alkalommal ismertté tettük, de a valóságban idő kell hozzá, hogy gondolkodásunkban, jutalmazási gyakorlatunkban helyet kapjon ez a kitüntetési lehetőség.

Az elismerési rendszer most nagyszerű lehetőség, hogy a veszélyhelyzet alatt példamutató módon tevékenykedő munkatársakat, segítő személyeket az egyház elismerésben részesítse.

A módszertani központ folyamatosan várja a friss javaslatokat. Kik jelölhetnek és kiket lehet a díjakra felterjeszteni?

A jelöltekre bárki tehet javaslatot, aki a feltételeknek megfelelő személy munkáját ismeri, elkészíti a jelölési dokumentációt.

A „Szolgálat a szolgáltatásban” díjra elsősorban természetesen a fenntartók, intézményvezetők javaslatait várjuk a munkatársi körből, a „Szolgálat a társadalomban” díjra pedig gyülekezeti körből várjuk a javaslatokat gyülekezethez köthető, nem működési engedélyes formában segítő munkát végző személyek köréből.

A díjakról részletes tájékoztatás olvasható a módszertan honlapján egy év óta folyamatosan: https:// www.szocialismodszertan.hu/.

Várhatóan mikor kerül sor a díjak átadására?

A szakmában kialakult gyakorlat szerint a szociális munka napján, annak előestéjén, november 11-én tervezzük a díjak átadását egy budapesti imaházban. Reméljük, a személyes közös ünneplésnek nem lesz akadálya a vírushelyzet.

Felhívás!

Kiemelkedő diakóniai teljesítmények elismerési lehetősége

Javaslattételi határidő: 2020. szeptember 15.

A Magyarországi Baptista Egyház 2019-ben szociális díjakat alapított. Azzal a kéréssel fordulunk minden baptista fenntartóhoz, intézményvezetőhöz, szociális szakemberhez, lelkipásztorhoz és gyülekezetvezetőhöz, hogy lehetőségei szerint segítse a kiváló szociális szakemberek és a diakónia iránt elkötelezett baptista gyülekezeti tagok teljesítményének megismerését és elismerését. Ez a közreműködés segítheti a díjakról döntő kuratóriumi testületeket, hogy látókörükbe kerülhessenek díjazásra érdemes szakemberek.

A díjak ünnepélyes átadására előreláthatólag 2020 novemberében kerül sor. További részletek a www.szocialismodszertan.hu oldalon olvashatók.

Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!