Nekünk, baptista hívőknek mindig fontos volt a Biblia ügye, hisz mindennapi kenyerünk, lelki táplálékunk az Ige. A 19. század elején, amikor Londonban 300 protestáns laikus tanácskozott a Biblia terjesztéséről, Joseph Hughes baptista lelkész lelkesedéssel kiáltott fel:

„Egy társulat alakítására van szükség a Szentírás terjesztése céljából. S ha már megalakítjuk Wales vidéke számára, miért nem az egész világ számára?”

Ez a gondolat követőkre talált, és ebből a gondolatból született meg 1804. március 7-én a Brit és Külföldi Bibliatársulat.

A 19. században és a 20. század elején gyakori látvány volt világszerte a vándorló és a helyi lakosoknak olcsón Bibliát kínáló utazó árus. Ezeket a bibliaárusokat francia szóval kolportőröknek nevezték. A kolportőrök odaszánt életű emberek voltak. Tevékenységüket nem csupán a haszonért végezték, hanem a bibliatársulatuk misszióját megvalósítva igyekeztek mindenkihez eljuttatni a Bibliát. A bibliatársulatok olyan szervezetek ma is, amelyek célja a Biblia terjesztése szerte az egész világon.

Magyarországon is

A magyarországi baptista misszió 19. századi kezdetén is kolportőrök árusították a Bibliát. E munka nyomán terjedt hazánkban a baptista misszió. Ismert bibliaárus volt Meyer Henrik is, aki kolportőrként érkezett 1873. március 6-án Budapestre. Ismert baptista bibliaárus volt id. Rottmayer János, Novák Antal, Gromen János, Barabás Gáspár, Gromen Mihály, Solti Dávid és sokan mások is. A Brit és Külföldi Bibliatársulat Budapesten is létesített bib­lia­le­ra­ka­tot, amelynek hosszú éveken át baptista vezetője volt. 1925–1938 között Szabadi F. Gusztáv (1871–1966) volt a budapesti lerakat cégvezetője. Munkáját később fia, Szabadi Gusztáv (1905–1981) lelkipásztor vette át, aki a Brit és Külföldi Bibliatársulat betiltásáig (1949) első tisztségviselője volt a lerakatnak. Munkájukat a magyar protestáns egyházak legnagyobb megelégedésére végezték. Ezt a munkásságot folytatta 1949-ben a hat alapító tagegyházzal (köztük a Magyarországi Baptista Egyházzal) létrejött Magyar Bibliatanács, amely 1992-ben, a rendszerváltás idején szerveződött újjá új néven mint Magyar Bibliatársulat Alapítvány. Nevéhez fűződik a számos korábbi bibliakiadást követő, 2014-ben megjelent revideált új fordítás (RÚF) és 2018-ban a Biblia magyarázó jegyzetekkel címet viselő új magyarázatos Biblia.

Szövegválogatás férfiaknak

A teljes Bibliák kiadása mellett érdemes megemlíteni a különböző témákban megjelent szövegválogatásokat is, amelyek közt most egy férfiaknak szánt kiadványt ajánlanék is a kedves olvasóknak. Az erős férfi éppen annyira rászorul a tanításra, bátorításra, vigasztalásra, mint bárki más. A Biblia sok segítséget ad abban, hogyan legyünk Isten szerinti férfiak, akik felvállalják a küldetésüket, Istentől kapott megbízatásukat. A Legyetek férfiak! címet viselő kiadvány az alábbi témákban válogatta a Biblia szövegét, most kimondottan a férfiaknak. Jézus példája: emberség és férfiasság; A munka világában; Férj- és apaszerepben; A tanítványság; Férfiak az egyházban; Belső küzdelmeink; A megpróbált hit. Ez a rövid bibliai szövegválogatás segít eligazodnunk a munkánk kihívásaiban, megtalálnunk az egyensúlyt a család és a munka között, igazi tanítványokká válnunk, úrrá lennünk belső konfliktusainkon, és rátalálnunk az érett, kipróbált hitre.

Munkánk a jelenben

Az elmúlt 2020-as esztendőt lezáró úgynevezett alapítói gyűlést a pandémia miatt online (Zoom) módon tartottuk meg. A bibliatársulat elnöke, Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök jelentésében az alábbiakban összegezte gondolatait:

„Hála Istennek a Magyar Bibliatársulat hangja nem némult el, és munkája sem bénult meg ezekben a próbás időkben sem.”

A jövőre vonatkozóan pedig egy dinamikus kereszténység eszméjét valló teológus mondataiból idézett:

„Nem egyszerűen javulás, hanem radikális átállás szükséges a statikus keresztényekké válásról a dinamikus keresztényekké válásra.”

Dr. Pecsuk Ottó főtitkári jelentésében kitért a baptista egyház jelnyelvi bibliafordítás ügyében vállalt szerepére, és külön is kifejezte köszönetét a baptista testvérek munkájáért.

Baptista kezdeményezésre került napirendre a 360 éve megjelent Váradi Biblia jubileumának megünneplése is (konferencia, megemlékezés, beszélgetés a Biblia szerepéről).

2021 májusában esedékes a kuratórium tagjainak újraválasztása. A jövőben is olyan kurátorokra van szükség, akik szívükön viselik a bibliaügyet. Imádkozzunk a Magyar Bibliatársulat munkájáért!

Marosi Nagy Lajos kurátor


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!