A rád bízott drága kincset őrizd meg…

Lelkipásztor beiktatás a szadai - veresegyházi körzetben

4610

A szadai–veresegyházi körzet 2014 őszén búcsúzott el lelkipásztorától, Baranyi Lászlótól és családjától. (Baranyi testvér 1994-től több mint húsz évig végezte a szolgálatot a körzetben.) Közel másfél évig volt a körzet ügyintéző lelkipásztora Kotán Béla a szomszédos őrbottyáni–sződi körzetből. Hálásak  vagyunk Istennek, hogy – Kotán testvér közreműködésével – kirendelte a körzet új lelkipásztorát. Áprilisban költözött Szadára Debrecenből Bacsó Benjámin feleségével és három óvodás kislányukkal. 

Az új lelkipásztor ünnepélyes beiktatása május 7-én volt a veresegyházi imaházban. Erre az örömünnepre – a két gyülekezet meghívására – többfelől érkeztek vendégek. Meghívottak voltak a körzet korábbi lelkipásztorai, illetve családtagjaik, a két település társegyházai és polgármesterei, valamint a környező gyülekezetek lelkipásztorai, képviselői. Küldöttség érkezett a búcsúzó debreceni gyülekezetből. Jelen volt a Tiszántúli Egyházkerület egyik vezetője is. A felsőpetényi testvérek szabadtéri fúvószenével  fogadták az imaházba érkezőket. Az alkalmat Kotán Béla ügyintéző lelkipásztor vezette.

Bacsó Benjámin lelkipásztor beiktatása
Papp János egyházelnök igehirdetői szolgálata

Az igehirdetést, valamint a lelkipásztor és a gyülekezetek kölcsönös fogadalomtételével kapcsolatos szolgálatot Papp János lelkipásztor, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke végezte. Lelkipásztortársát, Bacsó Benjámint a zsoltáríró gondolataival bátorította új szolgálati helyein:

Akkor így szóltam: Íme megjelentem… Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat… és nem zárom be  számat… beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet… (Zsolt 40,8–11)

Amit Istentől kaptunk, jó továbbadnunk. Istentől kapott kincseink vannak, azokat ne  titkoljuk el! Könnyen bezárul a szánk, elcsüggedünk, ha nem látunk eredményt. A zsoltáríróhoz, Dávidhoz hasonlóan Bacsó Benjámin is megjelent, szolgálatra jelentkezett, mint a honvédségnél. Jókedvvel, Isten akaratára hangolva végezze mindig a rábízott  szolgálatot, lelke mindig legyen készséges arra, amire Isten hívja. Ahogyan Dávid akarata mindig Isten akaratához igazodott, jó, ha a mi gondolataink is Istennél születnek meg.

Bacsó Benjámin lelkipásztor beiktatása
Fotó: Pálinkás Norbert

A szószéki Bibliát Kotán Béla adta át azzal a jókívánsággal, hogy Bacsó testvér erőteljesen, nagy szeretettel hirdesse mindig Isten igéjét.

Bacsó Benjámin „székfoglaló” beszédében – többek között – elmondta, hogy csendes békesség, megnyugvás van a szívében. Bár szereti a debreceni gyülekezetet, el kellett jönnie, mert Isten hívta. Megértette, hogy Isten ebben a körzetben akarja látni: itt  jelentkezik a szolgálatra. Bizonyossága van arról, hogy „…akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál…” (Róma 8,28).

Bacsó Benjámin lelkipásztor beiktatása
Fúvosok hívogattak istentisztelet előtt (Fotó: Pálinkás Norbert)

Az ünnepélyes istentiszteleten a körzet alkalmi kórusa és dicsőítőcsoportja is szolgált. Számos köszöntés is elhangzott. Néhányat az alábbiakban emelek ki.

A búcsúzó debreceni gyülekezet nevében Dobos Péter gyülekezetvezető szólt. Emlékeztette Bacsó testvért arra, hogy a debreceni búcsúzó istentiszteleten ő is a 40. zsoltár verseit hozta búcsúgondolatokként. Kilencévi debreceni szolgálat után legyenek hangsúlyosak ezek a további szolgálatában is. Útravalóként, jótanácsként Pál apostol szavai hangzottak el: „Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel.” (Filippi 2,5–6) A vezetői szolgálatot mindig krisztusi lelkülettel végezzük!

Cserés Attila a Tiszántúli Egyházkerület vezetője 16 gyülekezet nevében búcsúzott, s  egyben átadta igei jókívánságait a Budapesti Egyházkerületbe érkező szolgatársának: „…őrizd meg a rád bízott kincset…” (1Timóteus 6,20) Tekintse nagy értéknek, kincsnek a hitet, az evangéliumot, a feleségét, a gyermekeit és minden embert. Ahogyan Pál apostol bátorította Timóteust, Cserés testvér is buzdította Bacsó testvért, hogy legyen bátor, erős és jó vitéze Krisztusnak.

A szadai gyülekezet nevében Pálmai Zoltán diakónus, a veresegyházi gyülekezet  képviseletében pedig Csernus Zoltán elöljáró köszöntötte az új pásztort. Pálmai Zoltán Isten erejét kívánta a lelkipásztor és a körzet közös szolgálatára: „…aki meg is erősít titeket mindvégig…” (1Korinthus 1,8) Csernus Zoltán pedig a beiktatási meghívó igei gondolatait erősítette meg: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29,11) 

Bacsó Benjámin lelkipásztor beiktatása
Az énekkar szolgál (Fotó: Pálinkás Norbert)

Veresegyház város polgármestere, Pásztor Béla, valamint Szada nagyközség polgármestere, Oroszi Sándor örömük kifejezése és jókívánságaik mellett szinte egybehangzóan azt kérték az új lelkipásztortól, hogy szeresse a két helységben élő embereket, és legyen továbbvivője a településeken jól működő ökumenikus kapcsolatoknak.

Az új lelkipásztort köszöntötte Drenyovszki Pál nyugdíjas lelkipásztor is, aki 17 évig végzett a körzetben szolgálatot 1974–1991 között. Azt kívánta, hogy – az apostolokhoz hasonlóan – Bacsó testvér is a Szentlélek erejével végezze a szolgálatát: „Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között…” (Apostolok cselekedetei 5,12–15)

Jelen volt Marsal Jánosné, egykori lelkipásztorunk (1960–1974) felesége is. Baranyi László – akadályoztatása miatt – utódját egy levélben köszöntötte, amely felolvasásra került. Ugyancsak levélben köszöntötte a körzet testvériségét és az új lelkipásztorcsaládot Mónus Dániel és felesége. (Mónus testvér 1992–1994 között volt ügyintéző lelkipásztora a körzetnek.)

A köszönet hangja nemcsak Istennek szólt, hanem Kotán Béla lelkipásztornak és az  őrbottyáni–sződi körzetnek is. Kotán testvérnek ugyanis az elmúlt másfél évben két  gyülekezet helyett négy gyülekezetet kellett pásztorolnia.

Imádságunk, kívánságunk, hogy úgy a szadai–veresegyházi körzet, mint az ország minden gyülekezetének testvérisége tudjon oly módon együtt munkálkodni a lelkipásztorával, hogy kölcsönösen drága kincsnek, értéknek tekintjük egymást és mindazokat, akik felé az evangéliumot visszük.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!