Víz és kegyelem – bemerítés

2616

Az Úr 2016. esztendejének október 23-i napján két izgatott bemerítkező sietett a Szappanos utcai Baptista Gyülekezet felé. Úgy mentek, hogy tudták, többé nincs vissza út.

Az istentisztelet elején a két fehér ruhás a velük ünneplők elé állva tettek bizonságot a Jézus Krisztussal való találkozásukról.

Lukács Anita keresztény családban már kiskorában hallott Istenről, jobbára a dédnagymamájától. Eltávozása nagy űrt hagyott családja életében, melyet az Istentől való eltávolodás is követett. Becsületes, jósággal felövezett életére tekintve sose értette, hogy miből kellene megtérjen. Ez év nyarán hatalmas veszteség érte, melynek kapcsán rádöbbent, hogy eddigi életével miként bántotta Azt, ki őérte adta a Fiát. Megvallva bűneit hálával köszönte meg Isten mindent fölülmúló kegyelmét és szeretetét. Sok támadás célpontjává válva, Istenben bízva küzdött kitartóan a hitért.

Kedves Enikő sok éven át kutatott válaszok után. Egy televíziós műsorban hallott olyan fogalmakról, melyek egyre közelebb terelték Jézushoz. Gyülekezet után való keresése eredménytelennek bizonyult, ám egy nap Isten villamosra szállt és leszólította egy testvér képében, s általa mutatta meg neki, hogy merre tovább. Így érkezett haza a gyülekezetbe, hol megmaradását sok harc nehezítette meg. A testvéri közösség segítette a hit útján, és a nehézségek legyőzésében is. Küzdelmei során ránehezedett bűneinek súlya, s Isten egyszavas felelete választ adott mindenre. Rádöbbent, hogy Isten mentette meg őt, és Fiát elküldve a legnagyobb áldozatot hozta érte s mindenkiért.

A bemerítés szolgálatát Pető Albert lelkipásztor végezte. Nem csak a fehér ruhák lettek még fehérebbé, hanem az ó ember is eltemettetett a víz alatt, s lettek újemberré. Isten egyik csodálatos titka ez. Csak víz és kegyelem. Ennyire egyszerű Istennek. Nem kell hozzá több. Víz és kegyelem.

Révész Dániel ifjúsági lelkipásztor hirdette Isten Igéjét Lukács evangéliuma 3. fejezetének 4-6 versei szerint. Minden kezdet nehéz – tartja a mondás. Ám hogy minden kezdet tisztátalan is, már nem olyan nyilvánvaló. Pedig az. Tisztátalan, hiszen az első Ádám óta minden ember már Istentől elszakadt állapotban születik, ami a bűn definíciója.

Megmenteni és átformálni akar mindenkit Isten, ha engedünk Neki. Elhangzott, hogy tévelygők azok, akik azt hiszik, hogy gyümölcstelen életük Istennek tetsző élet. A vámszedők félszívű életet élők, kik attól való félelmükben, hogy Isten meglopná őket, inkább a maguk javára élnek. A katonák pedig egy sebzett, üres élet boldogtalanjai. Az evangélium üzenete, hogy meg lehet térni egy szerető Istenhez, aki már kétezer évvel ezelőtt elindult értünk a második Ádám személyében. Jézus helyrehozott mindent a kereszten, sőt, feltámadása árán a legjobbat adta. Kiemelte a tényt, hogy csak Jézus Krisztus lett felhatalmazva a teljes szabadítás jogával. Az Ő szabadító ereje teheti tisztává a tisztátalan kezdeted, ha te is akarod.

Bemerítkezett, tisztává lett testvéreink! Hálásak vagyunk Istennek életeteket átformáló kegyelméért és kívánjuk, hogy teljes szíveteket odaszánva maradjatok meg Jézus Krisztusban, ki az út, az igazság és az élet! Isten legyen veletek!