Vendégségben testvéreinknél I.

2439

2017 májusának elején Durkó István missziói igazgató és dr. Bukovszky Ákos külügyi szaktitkár testvérekkel együtt közel kéthetes látogatást tehettünk az Egyesült Államokban, ahol három helyszínen találkoztunk baptista gyülekezetekkel, különböző képviselőkkel és szervezeti vezetőkkel, és részt vehettünk a Billy Graham Evangelizációs Társaság meghívottaiként az üldözött kereszténységről szóló világkonferencián.

A következőkben mindegyik helyszínről egy-egy személyes hangvételű beszámolót fogunk közreadni.

Látogatás Texasban

Vendéglátóink az International Commission nevű missziós szervezet képviselői, Jerry és Janice testvérek voltak, valamint a First McKinney baptista gyülekezet vezetői és egész közössége. Ez a gyülekezet a Dallas közelében lévő előváros jelentős nagyságú gyülekezete, közel 6000 tagú közösség. Jerry testvérék sűrű programot állítottak össze nekünk azokra a napokra, amelyeket Texasban tölthettünk.

Látogatást tehettünk a Southwestern baptista szemináriumban, amely Észak-Amerika egyik legnagyobb és legnevesebb baptista szemináriuma több ezer diákkal. Találkozhattunk a Texas baptisták szövetségi vezetőivel, találkozhattunk egy kerületi szövetség, a Colin Baptist Association vezetőivel. Találkozhattunk a „Baylor” baptista alapítású kórház és különféle szolgálat vezetőivel és képviselőivel.

Különös élmény volt részt venni a First McKinney baptista gyülekezet istentiszteleti alkalmain. Vasárnap délelőtt két istentiszteletet tartanak, vagy pontosabban fogalmazva több istentiszteletet tartanak. Merthogy a fő istentiszteleti helyszín, ahol kb. 1300 ember tud leülni, kétszer telik meg egy délelőtt, de az imaház épületkomplexumában található kápolna is kétszer megtelik. Itt idősebb testvérek jöhetnek össze. A két istentisztelet közben körbelátogathattunk az épületkomplexumban, ahol kb. 60 csoportban folyt a gyerekekkel való foglalkozás, és párhuzamosan az istentiszteletekkel három helyszínen ifjúsági istentisztelet is zajlott különböző korosztályok számára. A gyülekezetben jelenleg nincs vezető lelkipásztor, de 11 lelkipásztori feladattal megbízott személy végzi a munkát, és közel 50 alkalmazottja van a gyülekezetnek, akik különböző feladatokat végeznek a gyülekezet szolgálatában vagy megbízásából a város érdekében.

Jó volt találkozni a gyülekezet vezetőivel is, áttekinteni azt a szerteágazó szolgálatot, amelyben benne vannak. Megismerni, hogy miként épül fel egész közösségük, milyen hangsúlyokat, milyen fontos szolgálatokat, feladatokat látnak maguk előtt. Különös élmény volt igét hirdetni kétszer egymás után az egymást követő istentiszteleteken az odasereglő gyülekezeti közösségnek. Az istentiszteleteket követően nem az ajtónál vártuk a testvérekkel való találkozást (hiszen sok ajtó volt, amelyeken bejöttek, illetve amelyeken kimentek a testvérek), hanem egy külön erre a célra elkészített Welcome Centerben, ahol találkozhattunk mindazokkal, akik szerettek volna személyesen is beszélgetni velünk.

Ez a gyülekezet évek óta küld lelkimunkásokat a nyári gyermektáborainkba. Két alkalommal missziós csoportot is küldött év közben gyülekezeteinkbe szolgálni. Tárgyaltunk velük arról, hogy szeretnénk, ha folytatódna ez a szolgálatuk közöttünk, és más területeken is beszéltünk az együttműködés lehetőségeiről.

A léptékek az Egyesült Államokban, különösen a déli úgynevezett bibliaövezetben, amelyben Dallas is megtalálható, egészen mások, mint Magyarországon. Dallas városában kb. 500 baptista gyülekezet van. Az I. számú baptista gyülekezet épületegyüttese két utcányit foglal el Dallas belvárosából, ahol vasárnaponként nem ezrek, hanem tízezrek fordulnak meg az istentiszteleteken. Parkolóház, irodaház, különféle intézmények és sokféle célra szolgáló terek… Különös látni azt, ahogyan testvéreink beépültek a társadalom minden területére, ahogy szolgálnak és a szolgálatuk kapcsán széles körű elfogadottságban és ismertségben élhetnek. A bevásárlás során természetes az, hogy gyülekezeti fogalmakat lehet használni a pénztárosnál, mert értik, hiszen ismertek az evangéliumi gyülekezeti élet és lét különböző mozzanatai. Mindez természetes módon beépül a médiába, a kommunikációba a városokban, a kisebb településen mindenfelé.

Ellátogattunk a baptista alapítású Baylor kórházba is. Ez az intézmény saját nővérképző főiskolával rendelkezik. Találkozhattunk a kórház lelkészképző intézetének képviselőivel, akik az egész Egyesült Államokra kiterjedően kórházlelkészeket képeznek a saját kórházaiknak és más kórházaknak. Felajánlották, hogy készek fogadni Magyarországról is olyan személyeket, akik szeretnének ilyen képzésben részesülni.

Ellátogathattunk egy hatalmas raktárbázisra, ahol az egészségügyi, illetve a szociális rendszerben használt vagy éppen fel nem használt eszközöket raktároznak, hogy aztán a világ különböző pontjaira szállítsák szét ezeket. Olyan helyekre, egészségügyi és szociális intézményekbe, ahol mindezekre szükség lehet. Tárgyaltunk velük arról, hogy ezen eszközparkkal miként segíthetnék a magyarországi missziót és szolgálatot.

Jó volt együtt lenni texasi testvéreinkkel, látni az ő hitüket és szolgálatukat. Azokat a léptékeket, amelyekben ők végezhetik a missziót. Megerősödhettünk arra nézve, hogy fontos testvéreinkkel építeni a kapcsolatot, még akkor is, ha teljesen más kulturális közegben, más lehetőségekkel és más körülmények között végezhetik munkájukat.

Úgy gondolom, úgy gondoljuk, tanulhatunk egymástól. A mi hitünk és az ő hitük együttesen építheti az Isten országát.