Több mint három és fél évszázaddal ezelőtt hatalmas török sereg zúdított óriási ágyútüzet a nagyváradi várra, melynek falain belül a maroknyi védő nemcsak a várat, hanem a Károli-biblia revideált és magyarázatokkal is ellátott új kiadását is védték. Nagyváradon szerkesztették és rendezték nyomda alá ugyanis a Váradi biblia néven ismertté vált Bibliát, melyet a Szentírás utáni nagy igény hívott életre.

Az egész protestáns hívő közösség már régóta szorgalmazta a magyar nyelvű Biblia újbóli megjelentetését, a jelentős vállalkozáshoz Erdély fejedelme, II. Rákóczi György nyújtott támogatást. A nyomtatás már folyt, amikor a török ostrom a váradi nyomda és a már elkészült oldalak pusztulásával fenyegetett. A védők végül az erőd feladására kényszerültek, de a Váradi biblia épségben fennmaradt. A török seregeket vezető Ali pasa engedélyezte a félkész Biblia kivitelét a várból. Mindezek után a Biblia nyomtatása Kolozsváron folytatódott, és 1661-ben el is készült. 

Az 1660–61-ben történt eseményekre emlékezve a nagyváradi magyar ajkú protestáns hívő közösség ünnepségsorozatot tartott: misztériumjátékkal idézték fel a várszínpadon az ostromot és a Biblia kimenekítését, kórushangversenyt szerveztek az evangélikus templomban, valamint több művészeti és történeti kiállítást, tudományos konferenciát rendeztek. Az ünnepségre Nagyváradra érkezett a Magyar Bibliatársulat küldöttsége is, és bemutatásra került az októberben nyomtatásban is megjelenő, a mai magyar helyesírás szerint javított 1908-as revideált Károli-biblia. 


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!