Október az idén nemcsak a reformáció hónapja, hanem az országos népszámlálásé is. A tízévente tartott teljes körű népesség-összeírás kiemelten fontos esemény, mert segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének jellemzőiről, életkörülményeiről, így az országot, a közösségeinket – benne egyházainkat is – érintő felelős döntések hiteles adatokon alapulhatnak.

A népszámlálás jó alkalom és fontos próbatétel a magukat kereszténynek/keresztyénnek tartó honfitársainknak, hogy megvallják hitüket, hovatartozásukat. Bár a vallásra, felekezeti kötődésre vonatkozó kérdés megválaszolása önkéntes, hasonlóan például az anyanyelvhez, a nemzeti identitáshoz, egy Krisztus-hívő ember számára ez erkölcsi kötelesség. Miért? Erre a választ magától Jézustól kapjuk: „Azért aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32)

Mai értékrelativista, önazonosságában elbizonytalanodott, zűrzavaros világunkban nagyon fontos, hogy Krisztus-követő emberként tudatosítsuk, kik vagyunk, hova tartozunk. Ezért a Protestáns Újságírók Szövetsége arra kér és buzdít mindenkit, aki – akár személyes hite, meggyőződése, akár családi hagyományai és neveltetése vagy kulturális értékei, érdeklődése alapján – reformátusnak, evangélikusnak, baptistának, metodistának vagy más felekezetű protestánsnak tartja magát, hogy bátran vallja meg hitét, és töltse ki a népszámlálási kérdőív vallási hovatartozásra vonatkozó kérdését.

Népszámlálás – felhívás részvételre


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!